Better Future – nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Open LifeRSS

05-01-2012

Better Future – nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Open Life

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. rozbudowuje ofertę produktową o długoterminowy program oszczędnościowo-inwestycyjny ze składką regularną już od 100 PLN miesięcznie. Dostępny od 2 stycznia br. Better Future dedykowany jest osobom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem z jednoczesnym pomnażaniem gromadzonych środków dzięki dodatkowym alokacjom kapitału.

„Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania klientów planami systematycznego oszczędzania, wynikający z kilku czynników. W społeczeństwie rosną obawy o stan polskiego systemu emerytalnego, dlatego coraz więcej osób świadomie myśli o swojej emeryturze i szuka dostępnych rozwiązań, które dodatkowo zabezpieczą ich finansową przyszłość. Przy czym, chodzi tu nie tylko o zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę, lecz także z myślą o dzieciach lub nieprzewidzianych sytuacjach życiowych. Wszystko to stanowi przesłankę dynamicznego rozwoju tego segmentu w najbliższych latach. Szacujemy, że w 2012 roku sprzedaż w tym sektorze może znacznie wzrosnąć” – mówi Izabela Śliwowska, Członek Zarządu Open Life TU Życie S.A.

Produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Better Future to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie, którego końcowy wynik oparty jest na Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych powiązanych ze znanymi i cenionymi funduszami inwestycyjnymi. Oferta przeznaczona jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat, z co najmniej 10-letnim horyzontem inwestycyjnym. Klient może nie tylko sam decydować, w których funduszach będzie inwestowana jego składka, lecz także w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych opłat - zmienić sposób jej alokacji i dokonywać konwersji zgromadzonych środków, między funduszami dostępnymi w ramach programu.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na Better Future otrzymują możliwość dodatkowego pomnażania gromadzonych środków w czasie trwania umowy. Klienci, których miesięczna składka wynosi minimum 350 PLN mogą liczyć na dodatkową alokację w wysokości 5 proc. wpłaconego kapitału w pierwszym roku ubezpieczenia. Osoby wpłacające co miesiąc 1000 PLN, w pierwszym roku trwania umowy będą mogły skorzystać z alokacji w wysokości 10 proc. Jednocześnie, za każdy nieparzysty rok po 10 roku polisowym, klienci otrzymają dodatkową alokację w wysokości 10 proc. wpłaconego kapitału, obowiązującą do końca trwania umowy. „Oznacza to, że przy 20-letniej umowie, między 11 a 20 rokiem polisowym inwestor otrzyma łącznie dodatkową alokację w wysokości aż 50 proc. wpłacanego kapitału” - tłumaczy Przemysław Guberow, Członek Zarządu Open Life TU Życie S.A. „Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przewidzieliśmy działania odciążające inwestorów - możliwość obniżenia zadeklarowanej wysokości składki bieżącej o 50 proc. oraz możliwość jednokrotnego zawieszenia opłacania składki bieżącej na okres 6 miesięcy polisowych” - dodaje Przemysław Guberow.

W ramach jednej umowy, Better Future oferuje dostęp do funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyka, operujących na wielu rynkach geograficznych. Inwestorzy mogą wybierać spośród kilkudziesięciu funduszy o agresywnych i umiarkowanych strategiach inwestycyjnych, zarządzanych przez polskich i zagranicznych doradców inwestycyjnych, m.in. Legg Mason Global Asset Management, Schroders, Noble Funds, Union Investment, BZ WBK Arka oraz Idea TFI. W ramach Better Future dostępne są także dwa portfele modelowe - Dynamiczny i Stabilnego Wzrostu, zarządzane przez Noble Funds TFI.

Zastrzeżenia prawne
Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Skorzystanie z produktu Better Future następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Powyższa informacja udostępniana jest tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie należy jej traktować jak rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Dane zawarte w powyższej informacji nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Inwestor musi liczyć się z utratą części lub całości środków. Inwestor powinien być świadomy, że produkt nie gwarantuje ochrony kapitału ani wypracowania zysku; ubezpieczający może stracić część lub całość zainwestowanych środków. Wypracowane zyski, ze względu na konstrukcję prawną produktu, obciążone są podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. Podatek Belki).

Kontakt:
Kamila Lewandowska,
PR Manager Open Finance SA

 

Open Finance on Facebook