×
  Andżelika Sokół

  Andżelika Sokół / p.o. Rzecznika prasowego p.o. Rzecznika prasowego

  Faktoring a płynność finansowa firmy Kredyt gotówkowy

  Faktoring to jedna z najszybciej rozwijających się usług finansowych, które wspierają przedsiębiorstwa. Dlaczego tak się dzieje?

  Ponieważ przedsiębiorstwa - Mikro, MSP, ale też i duże firmy – nie mają odpowiedniej ilości wolnego czasu na zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami, jakie oferuje im rynek finansowy. Dlatego coraz więcej instytucji finansowych i pośredników na bieżąco analizuje sytuację Klienta i dobiera dla niego optymalne rozwiązanie. Faktoring to usługa, która pozwala przedsiębiorcom poprawić płynność finansową oraz zwiększyć obroty.

  Nierzadko spotykamy Klientów, którzy nie posiadają wystarczającej ilości kapitału obrotowego. Problemy te nie są spowodowane spadkiem sprzedaży czy popularności produktu. Swoim Klientom oferujemy wsparcie faktoringowe ponieważ jest to szybka i bezpieczna droga do poprawy płynności finansowej firmy. Działanie faktoringowe jest bardzo proste. Usługa polega na wykupieniu przez bank wierzytelności faktorantów, czyli Klientów. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które chcą przyspieszyć wpływ płatności z wystawionych faktur. Ważne w tej sytuacji jest to, że wykupione przez bank wierzytelności mogą dotyczyć zarówno faktur krajowych, jak i zagranicznych. Zarządzanie wierzytelnościami przez firmę zewnętrzną, pozwala przedsiębiorcy ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta oraz jest alternatywnym źródłem finansowania bieżącej działalności – mówi Marcin Kopciara, Dyrektor Departamentu Produktów Firmowych w Open Finance SA.

  Usługa faktoringowa to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy chcemy rozwijać firmę, a nasze środki są zamrożone. Przedsiębiorcy sami decydują o zakresie współpracy z firmą faktoringową. Jak to działa? Przedsiębiorca wystawia za świadczone usługi fakturę z terminem płatności 90 dni. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z usługi faktoringu, nie musi czekać na płatność aż trzy miesiące. Otrzymuje ją w ciągu kilku dni od firmy faktoringowej – najczęściej jest to 80-90% wartości wystawionej faktury. Następnie firma faktoringowa czeka na płatność od kontrahenta i wówczas rozlicza pozostałą część i swoje opłaty.

  W Open Finance SA każde przedsiębiorstwo otrzyma indywidualne wsparcie. Nasza oferta skierowana jest zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw, które stale chcą się rozwijać. Zgłaszają się do nas Klienci, którzy potrzebują pełnego wsparcia, ale również tacy, którzy chcą przekazać firmie faktoringowej pojedyncze wierzytelności. Klient sam decyduje, którą fakturę czy które wierzytelności przekazuje do objęcia faktoringiem – dodaje. 

  Faktoring świadczą instytucje bankowe oraz pozabankowe. Instytucje pozabankowe są odpowiednim wsparciem dla klientów, których sytuacja finansowa nie jest akceptowana przez banki. Dla takich klientów faktoring pozabankowy jest bardzo często jedynym rozwiązaniem na poprawę płynności oraz poprawę kondycji całego przedsiębiorstwa.

  Usługa faktoringowa może być niepełna – firma faktoringowa kupuje wierzytelności przedsiębiorcy z możliwością regresu w stosunku do niego w razie niewypłacalności kontrahenta. W takiej sytuacji, w razie niewypłacalności dłużnika, przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty firmie faktoringowej. Faktoring bez regresu (pełny) polega natomiast na finansowaniu należności oraz przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez firmę faktoringową. Jest to rozwiązanie, które umożliwia finansowanie bieżącej działalności firmy, ale również pozwala ustrzec się przed ewentualną przedłużającą się zwłoką w płatnościach kontrahentów.

  Przedsiębiorcy mają również możliwość skorzystania z faktoringu globalnego, czyli faktoringu bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Dotyczy to wszystkich wierzytelności wystawionych dla zaakceptowanych kontrahentów. Klient decyduje, które faktury przesyła do finansowania. W ramach faktoringu globalnego Klient ma pełną informację o jakości portfela wystawianych przez siebie faktur oraz współpracujących kontrahentów. W Open Finance dostępny jest również faktoring odwrotny. Jest to usługa, dzięki której przedsiębiorca zyskuje dodatkowy czas na zapłatę swoich zobowiązań. Jest to alternatywa dla kredytu. Faktoring pozwala na wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystywaniu rabatów u dostawców oraz proponowania kontrahentom dłuższych terminów płatności.

  Ekspert Finansowy

  Andżelika Sokół
  p.o. Rzecznika prasowego
  Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie