Nic więc dziwnego, że migranci z Ukrainy szukają w Polsce stabilizacji. Grupa Open Finance SA otwiera się na potrzeby rynku i skierowała swoją ofertę do obywateli Ukrainy, którzy szukają wsparcia finansowego i nieruchomościowego
w Polsce.

Obserwujemy coraz większy wzrost Klientów z Ukrainy. Co ciekawe najczęściej są to ludzie młodzi, którzy szukają za naszym pośrednictwem mieszkań na wynajem, zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych oraz wsparcia finansowego na dobry start w Polsce. Jesteśmy ich „prawą ręką” – przedstawicielem w instytucjach finansowych czy u deweloperów – wspieramy w załatwieniu wszelkich formalności oraz tłumaczymy to,
co niezrozumiałe
– mówi Jakub Strzelczyk, Dyrektor Marketingu Open Finance SA.

Ukraińcy przyjeżdzający do pracy w Polsce to przede wszystkim osoby dobrze wykształcone, szukające miejsca do osiedlenia się na stałe. Według danych GUS na 30 września 2015 roku 30,6 tys. studentów z Ukrainy było zarejestrowanych na uczelniach wyższych w Polsce[1]. Z badania Narodowego Banku Polskiego pt. „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce” wynika zaś, że ponad połowa z nich – czyli 57% - zadeklarowała, że przyjechała do Polski w celach edukacyjnych i zarobkowych. Oznacza to, że mogą oni osiedlić się u nas na stałe – nie dziwi więc fakt, że największe firmy w Polsce swoje działania sprzedażowe kierują już do nowych odbiorców, czyli obywateli Ukrainy.

Wybór nieruchomości przez migrantów z Ukrainy uzależniony jest od ich celu przyjazdu do Polski. Studenci szukają mieszkań mniejszych, w których mogą zamieszkać „od zaraz”. Natomiast osoby, które przyjechały do Polski w celach zarobkowych szukają mieszkań o większym metrażu, co podyktowane jest chęcią sprowadzenia swojej rodziny z Ukrainy. Co ciekawe, nie brakuje również chętnych do zakupu mieszkań w celach inwestycyjnych i tutaj sprzedawane są mieszkania zlokalizowane w największych Polskich miastach – dodaje Jakub Strzelczyk.

Obywatel Ukrainy może zakupić nieruchomość lub zaciągnąć kredyt hipoteczny czy gotówkowy na takich samych warunkach jak rodowity Polak. Wymagane dokumenty przy procesowaniu umowy kredytowej czy umowy zakupy mieszkania są dla wszystkich zainteresowanych bardzo podobne. Wsparciem dla obywateli Ukrainy są eksperci Grupy Open Finance SA, którzy wskażą jakie dokumenty i formalności powinny zostać spełnione, aby zakupić nieruchomość lub skorzystać ze wsparcia finansowego.

 

[1] Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego za 2015 rok, Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-stan-w-dniu-30-xi-2015-r-dane-wstepne,8,3.html

Andżelika Sokół
p.o. Rzecznika prasowego
785 934 793
pr@open.pl