Rok 2016 był rokiem wielu wyzwań oraz zmian w Grupie Open Finance SA, a przede wszystkim w Open Finance SA oraz Home Broker SA. W spółkach tych – w celu zwiększenia efektywności operacyjnej –zdecydowaliśmy się na kilka strategicznych ruchów. Najważniejszą z nich była decyzja o przesunięciu między liniami biznesowymi Open Finance SA oddziałów w mniejszych miejscowościach, co pozwoliło na obniżenie kosztów stałych. Drugą kluczową decyzją był nowy model obsługi Klienta przez doradców dwóch spółek – Open Finance SA i Home Broker SA – w jednej wspólnej placówce, co służyć ma zarówno wygodzie Klienta w korzystaniu z dwóch uzupełniających się usług jak i większej efektywności obu spółek zarówno kosztowej jak i przychodowej. Te zmiany połączone z inwestycjami w kompetencje doradców i managerów sieci sprzedaży oraz reorientację celów managerów na generowane marże na sprzedaży i operacyjne pozwalają z optymizmem patrzeć na wyzwania roku 2017 – mówi Przemysław Guberow, Prezes Grupy Open Finance SA

Mocnym atutem Grupy – w skład, której wchodzą Open Finance SA, Home Broker SA, Open TFI SA, Open Life TU Życie SA i Open Brokers SA – pozostaje pośrednictwo Open Finance SA w udzielaniu kredytów hipotecznych i firmowych w Polsce. Ich wartość w 2016 roku wyniosła dokładnie 6 204 mln złotych i jest wyższa o 13% w porównaniu do 2015 roku. Ponadto, Grupa odnotowała dobry wynik w obszarze sprzedaży kredytów gotówkowych. W 2016 roku wartość ta wyniosła 928 mln złotych. W samym IV kwartale 2016 roku wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wynosi 225 mln złotych.

Wysokie wolumeny sprzedaży widoczne są również w kategorii produktów inwestycyjnych. Wartość sprzedanych jednorazowych produktów inwestycyjnych w całym 2016 roku wynosi 274 mln złotych. W kwocie tej znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne jak również UFK.

2016 rok był dla Home Broker SA rekordowy. W zakresie wolumenów sprzedaży w obrocie nieruchomościami, w 2016 roku nastąpił wzrost aż o 35% liczby transakcji na rynku pierwotnym w stosunku do 2015 roku przy jednoczesnym wzroście wartości nieruchomości. Warto również podkreślić, że liczba transakcji na rynku pierwotnym wzrosła kwartał do kwartału aż o 8%. 

Home Broker SA pomógł w 2016 roku Klientom w zamieszkaniu w ich wymarzonym „M”, pośrednicząc w 6 323 transakcjach na rynku pierwotnym, co daje 35% wzrost w porównaniu do roku 2015.

Rok 2016 był rekordowy dla naszych spółek. Jesteśmy na rynku od 2004 roku i właśnie te kilkanaście lat doświadczenia pozwala nam systematycznie „rosnąć”. Spółka Home Broker SA pokazała, że na wiele ją stać – rekordowa ilość transakcji na rynku pierwotnym oraz wtórnym jest potwierdzeniem tych słów. Spektakularny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowaliśmy w największych Polskich miastach, a rosnący popyt był na bieżąco przez nas zaspokajany poprzez zwiększanie liczby ofert na wyłączność – komentuje Paweł Komar, Członek Zarządu Grupy Open Finance SA.

Wyniki na rynku wtórnym również są dla Grupy zadowalające – w 2016 roku Home Broker SA przeprowadził 4 634 transakcji na tym rynku. Liczba transakcji na rynku wtórnym spadła o 4% w stosunku do 2015 roku przy jednoczesnym wzroście średniej wartości nieruchomości o 1%.

Nie zapominajmy o prężnie rozwijającym się towarzystwie ubezpieczeniowym – Open Finance TFI SA odnotował w 2016 roku zysk na poziomie 18,06 mln zł. Największy przyrost aktywów nastąpił w tym okresie w funduszach obligacji korporacyjnych. Dodatkowo na 31 stycznia 2017 roku aktywa w zarządzaniu Open Finance TFI SA wynosiły ponad 4 mld złotych, w tym ponad 3 mld złotych w funduszach rynku kapitałowego.

Warto przypomnieć iż 9 sierpnia 2016 roku Zarząd Open Finance SA rozpoczął prace nad projektem połączenia spółki zależnej Open Finance TFI SA ze spółką Noble Funds TFI SA. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 roku i jest to strategiczny krok w działalności biznesowej Open Finance SA, który ma na celu zbudowanie jednego z rynkowych liderów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Najważniejsze działania Grupy Open Finance SA w 2016 roku:

  • Połączenie spółki HB Finanse Sp. z o.o. ze spółką Open Finance SA w dniu 27 stycznia 2016 roku – celem połączenia obu spółek było usystematyzowanie działalności biznesowej
  • Optymalizacja działania sieci Open Finance SA, w wyniku której oddziały w małych i średnich miastach zostały przeniesione do sieci mobilnej Open Direct. Optymalizacja sieci objęła zasięgiem 30 oddziałów oraz 140 doradców i miała na celu redukcję kosztów stałych funkcjonowania sieci Open Finance SA
  • Dynamicznie postępujący wzrost integracji sieci Open Finance SA i Home Broker SA
  • Systematyczny rozwój pośrednictwa w zakresie produktów firmowych
  • Zmniejszenie rotacji pracowników w Open Finance SA i Home Broker SA
  • Rozszerzenie oferty produktowej o kredyty pozabankowe i produkty systematycznego oszczędzania (bez UFK)
  • Zmiana kilkunastu bardzo drogich placówek na tańsze
  • Systematyczny wzrost efektywności spółek

 

Andżelika Sokół
p.o. Rzecznika prasowego
785 934 793
pr@open.pl