×
  Karolina Bursa

  Karolina Bursa /

  Stabilne wyniki finansowe za I półrocze 2017 Kredyt hipoteczny

  Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych, firmowych oraz nieruchomości to najmocniejsze strony działalności Grupy Open Finance SA w I półroczu 2017 roku. Open Finance SA może pochwalić się mocnymi danymi.

  W pierwszej połowie 2017 roku pośredniczył w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz firmowych łącznie na kwotę 3,8 mld złotych. To także rekordowe pierwsze półrocze 2017 roku - od 10 lat istnienia Home Broker SA na rynku - pod kątem liczby transakcji na rynku pierwotnym, których było dokładnie 4 248. 

  I półrocze 2017 roku to kolejne pozytywne zmiany w naszej Grupie. Dynamicznie integrujemy dwie sieci sprzedaży Open Finance i Home Broker, mocno rozwijamy zewnętrzne sieci sprzedażowe w ramach Open Partners i HB Partners, jak i znacząco stawiamy na wzrost efektywności spółek. Ale nie koncentrujemy się tylko na biznesie – stale pracujemy nad rozwojem naszej kadry managerskiej, wprowadzając na dużą skalę program talentów dla sieci sprzedaży czy „inwestując” w długoterminowy rozwój naszych ekspertów pod kątem umiejętności managerskich - mówi Przemysław Guberow, Prezes Zarządu Open Finance SA i Home Broker SA. Wierzymy, że te pierwsze miesiące 2017 roku pokazują jak ciężką pracę wkładamy w utrzymanie się „na podium”, zarówno w pośrednictwie finansowym, jak i nieruchomościowym, oraz jak bardzo zależy nam na wzmocnieniu zaufania naszych pracowników, Klientów oraz wszystkich partnerów biznesowych – dodaje Przemysław Guberow.

  Należy wyróżnić - wśród danych finansowych za I półrocze 2017 roku – przychody Grupy na poziomie 180,3 mln złotych, co jest wzrostem o 17% w stosunku do I półrocza 2016 roku. Równolegle z bardzo dobrymi wynikami biznesowymi miało miejsce wydarzenie jednorazowe o charakterze niegotówkowym. Zarząd Spółki, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o zaprzestaniu amortyzacji aktywa podatkowego, co skutkowało odpisem aktywa i korektą podatku dochodowego na łączną kwotę 20,7 mln zł. Tym samym Grupa odnotowała stratę netto –6 mln złotych. Wynik ten składa się ze skonsolidowanego wyniku EBITDA w kwocie 25 mln zł., pomniejszonego o amortyzacje w kwocie 9,9 mln zł., wynik na pozostałej działalności operacyjnej -1,5 mln zł, wynik na działalności finansowej 3,3 mln zł oraz podatek 23,1 mln zł.

  Nastąpiło także kilka zmian, które mają wpływ na strukturę Grupy kapitałowej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć połączenie podmiotów Open Finance TFI S.A. oraz Noble Funds TFI S.A., wykup 51% akcji Open Brokers S.A., co oznacza, że po transakcji udział Open Finance SA w spółce Open Brokers S.A. wzrósł do 100% oraz odkupienie przez Open Finance SA 2,78% akcji spółki Noble Funds TFI S.A od LC Corp BV, w ramach realizacji opcji z umowy inwestycyjnej.

  Warto zaznaczyć, że w Grupie systematycznie wzrastają przychody z pośrednictwa kredytowego i nieruchomościowego. W przypadku pośrednictwa w obrocie nieruchomości jest to wzrost przychodów rzędu 23% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku, a w segmencie produktów kredytowych – wzrost przychodów o 20%.

  Mocnym atutem Open Finance SA niezmiennie pozostaje liczba udzielanych kredytów hipotecznych za pośrednictwem największego pośrednika na polskim rynku. Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w I półroczu 2017 roku wyniosła łącznie 3,4 mld złotych.

  To, co należy podkreślić w I półroczu tego roku, to wzrost aż o 28,2% w pośrednictwie kredytów hipotecznych oraz firmowych, jak i 34,8% przy produktach inwestycyjnych (w porównaniu do I półrocza 2016 roku).

  Obiecujące wyniki odnotował Open Finance SA przy pośrednictwie sprzedaży produktów firmowych – systematycznie rosną ich wolumeny oraz stają się ważnym elementem strategii sprzedażowej pośrednika. Najlepiej obrazują to wyniki - produkcja kredytów firmowych w II kwartale 2017 jest wyższa od analogicznego okresu w 2016 roku aż o 60% i wyniosła niemal 400 mln złotych!

  Z drugiej strony, trudno nie wspomnieć o niewielkim spadku – 8,4% - sprzedaży kredytów gotówkowych za pośrednictwem Open Finance SA w pierwszym półroczu 2017 roku vs analogiczny okres 2016 roku.

  I półrocze tego roku to sukces pod kątem pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym, opiewający na kwotę 1,1 mld złotych. To również rekordowe półrocze, od początku istnienia Home Broker na rynku czyli 10 lat, pod kątem liczby transakcji na rynku pierwotnym. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku, na rynku pierwotnym, pośrednik wsparł Klientów w wyborze i kupnie wymarzonego „M” uczestnicząc w 4 248 transakcjach.

  Jednocześnie, Home Broker SA utrzymuje silną pozycją w roli kluczowego partnera biznesowego dla deweloperów – dotyczy to zwłaszcza współpracy na zasadach „wyłączności”, jak i kompleksowego wsparcia deweloperów świadcząc m.in. usługę outsourcingu działów sprzedaży.

  Na tym nie koniec - rynek wtórny nieruchomości też odnotowuje stabilny wzrost w I półroczu 2017 roku. Home Broker pośredniczył przy 2 495 transakcjach w tym czasie, co daje 9% wzrost do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

  Rozpatrując natomiast wartość sprzedanych nieruchomości za pośrednictwem spółki – także w I półroczu br. - wyniosła ona 642 mln złotych.

  Warto wspomnieć także o wyniku finansowym Open Brokers SA, który po I półroczu 2017 roku wyniósł 1,1 mln złotych. Wśród najważniejszych celów spółki na kolejne kwartały znajduje się m.in. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń, dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej, jak i rozbudowa aplikacji dla agentów o kolejne produkty oraz funkcjonalności. W planach jest również opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej dla Klientów Open Brokers, jak i udostępnienie Klientom możliwości zakupu polis komunikacyjnych w wersji ratalnej.

  Cieszy też fakt, że z roku na rok rośnie roczna składka oraz liczba polis zakupionych za pośrednictwem Open Brokers.

  Ponadto, należy nadmienić o Open Life TU Życie S.A. Spółka osiągnęła wynik netto w wysokości 13,7 mln złotych na koniec I półrocza bieżącego roku. Natomiast liczba aktywnych polis to 660,6 tys. sztuk.

  Open Finance SA to największa firma pośrednictwa finansowego w Polsce, która działa na rynku od 2004 roku. Mocną pozycję zawdzięcza połączeniu doświadczenia z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami Klientów, którym bezpłatnie porównuje produkty banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Ponad 1 600 ekspertów finansowych na terenie całej Polski jest do dyspozycji Klientów – już ponad 2 mln osób zaufało i skorzystało z usług Open Finance SA. W ofercie znajdują się wyselekcjonowane kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, ubezpieczenia i lokaty bankowe 18 banków.

  Home Broker SA – lider rynku nieruchomości w Polsce - świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poprzez szeroki wachlarz usług, Klienci mogą kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomości, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań. Home Broker to kompleksowa usługa doradztwa na każdym etapie planowania i dokonywania transakcji. Do dyspozycji Klientów jest ponad 450 doświadczonych doradców w oddziałach w całej Polsce.

  Ekspert Finansowy

  Karolina Bursa

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie