Open Finance SA utrzymuje pozycję lidera w pośrednictwie udzielanych kredytów hipotecznych w Polsce, a Home Broker SA kontynuuje wysoką dynamikę sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. Niewątpliwie Grupa Open Finance SA umacnia się jako wiarygodny i zaufany partner w branży.

Mocnym atutem Grupy – w skład, której wchodzą Open Finance SA, Home Broker SA, Open TFI SA, Open Life TU Życie SA i Open Brokers SA – pozostaje pośrednictwo Open Finance SA w udzielaniu kredytów hipotecznych i firmowych w Polsce. Ich wartość w III kwartale 2016 roku wyniosła dokładnie 1 568 mln złotych i jest wyższa o 14% w porównaniu do  analogicznego okresu w 2015 roku.

Ponadto, Grupa odnotowała dobry wynik w obszarze sprzedaży kredytów gotówkowych. Po trzech kwartałach bieżącego roku wartość ta wyniosła 703 mln złotych. W samym III kwartale 2016 roku wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wynosi 226 mln złotych.

III kwartał 2016 roku to korzystny okres również dla produktów o składce regularnej. Wolumeny sprzedaży tych produktów w III kwartale wynoszą 3 908 tys. zł. Wartość sprzedanych jednorazowych produktów inwestycyjnych w III kwartale wynosi 71 mln zł i jest to trzyprocentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. W kwocie 71 mln zł wartości sprzedanych produktów inwestycyjnych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne jak również UFK.

III kwartał 2016 roku był także bardzo udanym okresem dla Home Broker SA – lidera na rynku pośrednictwa nieruchomości.  W zakresie wolumenów sprzedaży w obrocie nieruchomościami, w III kwartale bieżącego roku, nastąpił wzrost aż o 43% liczby transakcji na rynku pierwotnym w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku.

Home Broker SA pomógł Klientom w zamieszkaniu w ich wymarzonym „M”, pośrednicząc w 1 602 transakcjach na rynku pierwotnym. Co istotne, średnia wartość nieruchomości wzrosła w III kwartale tego roku o 5,5% odnosząc się do III kwartału 2015 roku. Utrzymanie wysokiego wolumenu sprzedaży było możliwe dzięki stałemu zwiększaniu liczby ofert na wyłączność.

Wyniki na rynku wtórnym również są dla Grupy satysfakcjonujące – w III kwartale 2016 roku Home Broker SA przeprowadził 1 211 transakcji na tym rynku. Liczba transakcji na rynku wtórnym wzrosła o 9% w stosunku do kwartału drugiego przy jednoczesnym spadku średniej wartości nieruchomości o 2,7%.

Open TFI SA

Warto wspomnieć również o wyniku finansowym Open Finance TFI SA, którego zysk za trzeci kwartał 2016 roku wyniósł 14,1 mln złotych. Największy przyrost aktywów nastąpił w tym okresie w funduszach obligacji korporacyjnych. Dodatkowo na 31 października 2016 roku aktywa w zarządzaniu Open Finance TFI SA wynosiły ponad 4 mld złotych, w tym ponad 3 mld złotych w funduszach rynku kapitałowego.

Zarząd Open Finance SA rozpoczął prace nad projektem połączenia spółki zależnej Open Finance TFI SA ze spółką Noble Funds TFI SA. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 roku i jest to strategiczny krok w działalności biznesowej Open Finance SA, który ma na celu zbudowanie jednego z rynkowych liderów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Open Life TU Życie SA

10,9 mln złotych – tyle w III kwartale bieżącego roku wyniósł wynik finansowy Open Life SA. Liczba aktywnych polis to 348,5 tys. sztuk. Na koniec września 2016 roku aktywa UFK wynoszą 7,4 mln zł. Udział w rynku Open Life SA wynosi 5%.

 

Andżelika Sokół
p.o. Rzecznika prasowego
785 934 793
pr@open.pl