×
  Andżelika Sokół

  Andżelika Sokół / p.o. Rzecznika prasowego p.o. Rzecznika prasowego

  Wyniki Grupy Open Finance po IIQ 2016 r. Kredyt hipoteczny

  Utrzymanie przez Open Finance SA pozycji lidera w pośrednictwie udzielanych kredytów hipotecznych, jak też wzmocnienie sprzedaży kredytów gotówkowych oraz kontynuacja dobrej passy sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym przez Home Broker SA.

  Grupa Open Finance SA odnotowała po pierwszym półroczu 2016 roku stratę netto na poziomie 42,6 mln złotych. Wygenerowana strata netto to efekt zmiany metody i stawki amortyzacji baz klientów, szerzej opisanej w pkt 7 skonsolidowanego raportu półrocznego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku. Gdyby wyeliminować efekt wpływu zmian amortyzacji nabytych baz klientów, Grupa wypracowałaby zysk netto w wysokości 1 616 tys. zł. Wprowadzona zmiana amortyzacji nabytych baz klientów ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Jednocześnie, przychody Grupy wyniosły po sześciu miesiącach 2016 roku 175,2 mln złotych, malejąc o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku - mówi Przemysław Guberow, Prezes Zarządu Open Finance SA i Home Broker SA. Prezentowane przez Grupę Open Finance SA wolumeny sprzedaży jasno wskazują na tendencję wzrostową – zarówno produktów finansowych z oferty Open Finance SA, jak i sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker SA. Początek roku był też ważny dla naszych spółek ze względu na zmiany w podejściu do relacji z Klientem, jakości i standardów obsługi. Podejmujemy się innowacyjnych rozwiązań, które wzmacniają naszą pozycję w branży i są istotnym elementem nowej strategii biznesowej, nad którą pracujemy – dodaje Przemysław Guberow.

  Mocnym atutem Grupy – w skład której wchodzą Open Finance SA, Home Broker SA, Open Finance TFI, Open Life TU Życie SA i Open Brokers SA – pozostaje pośrednictwo Open Finance SA w udzielaniu kredytów hipotecznych w Polsce. Ich wartość w II kwartale 2016 roku wyniosła dokładnie 1 610 mln złotych i jest wyższa o 19% w porównaniu do  analogicznego okresu w 2015 roku. Warto zauważyć również, że w porównaniu do I kwartału 2016 roku jest to wartość wyższa o 12% - wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w I kwartale 2016 roku wynosiła 1 372 mln złotych.

  Ponadto, Grupa odnotowała obiecujący początek roku w obszarze sprzedaży kredytów gotówkowych. Po sześciu miesiącach bieżącego roku wartość ta wyniosła 477 mln złotych. W samym II kwartale 2016 roku wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wynosi 236 mln złotych.

  I półrocze 2016 roku to korzystny okres również dla produktów inwestycyjnych (dotyczy przede wszystkim produktów oszczędnościowych i regularnego oszczędzania). Wolumeny sprzedaży tych produktów w II kwartale wynoszą 4 351 tys. zł. Wzrost wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w drugim kwartale 2016 o 44% w stosunku do pierwszego kwartału 2016 wynika z wprowadzonej zmiany ustawy ubezpieczeniowej oraz wprowadzenia nowych produktów ubezpieczeniowych.

  I półrocze było udanym okresem dla Home Broker SA – lidera na rynku pośrednictwa nieruchomości.  W zakresie wolumenów sprzedaży w obrocie nieruchomościami, w II kwartale bieżącego roku, nastąpił wzrost o 41% liczby transakcji na rynku pierwotnym w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku.

  Home Broker SA pomógł Klientom w zamieszkaniu w ich wymarzonym „M”, pośrednicząc w 1 487 transakcjach na rynku pierwotnym. Co istotne, średnia wartość nieruchomości wzrosła w II kwartale tego roku o 3,2% odnosząc się do II kwartału 2015 roku.

  Wyniki na rynku wtórnym również były satysfakcjonujące – w II kwartale 2016 roku Home Broker SA przeprowadził 1 110 transakcji na tym rynku, co jest porównywalnym wynikiem w stosunku do trzech pierwszych miesięcy 2015 roku.

  Open Finance TFI

  Warto wspomnieć również o wyniku finansowym Open Finance TFI, który po I półroczu 2016 roku wyniósł 9,6 mln złotych. Największy przyrost aktywów nastąpił w tym okresie w funduszach obligacji korporacyjnych.

  Na 31 lipca 2016 roku aktywa w zarządzaniu Open Finance TFI wynosiły ponad 4 mld złotych, w tym ponad 3 mld złotych w funduszach rynku kapitałowego.

  Open Life TU Życie SA

  8,7 mln złotych – tyle w II kwartale bieżącego roku wyniósł wynik finansowy Open Life TU Życie SA. Liczba aktywnych polis to 346,1 tys. sztuk. Na koniec czerwca 2016 roku aktywa UFK wynoszą 7,4 mln zł. Udział w rynku Open Life TU Życie SA wynosi 5%.

  Ekspert Finansowy

  Andżelika Sokół
  p.o. Rzecznika prasowego
  Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie