Grupa Open Finance SA odnotowała po pierwszym półroczu 2016 roku stratę netto na poziomie 42,6 mln złotych. Wygenerowana strata netto to efekt zmiany metody i stawki amortyzacji baz klientów, szerzej opisanej w pkt 7 skonsolidowanego raportu półrocznego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku. Gdyby wyeliminować efekt wpływu zmian amortyzacji nabytych baz klientów, Grupa wypracowałaby zysk netto w wysokości 1 616 tys. zł. Wprowadzona zmiana amortyzacji nabytych baz klientów ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Jednocześnie, przychody Grupy wyniosły po sześciu miesiącach 2016 roku 175,2 mln złotych, malejąc o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku - mówi Przemysław Guberow, Prezes Zarządu Open Finance SA i Home Broker SA. Prezentowane przez Grupę Open Finance SA wolumeny sprzedaży jasno wskazują na tendencję wzrostową – zarówno produktów finansowych z oferty Open Finance SA, jak i sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker SA. Początek roku był też ważny dla naszych spółek ze względu na zmiany w podejściu do relacji z Klientem, jakości i standardów obsługi. Podejmujemy się innowacyjnych rozwiązań, które wzmacniają naszą pozycję w branży i są istotnym elementem nowej strategii biznesowej, nad którą pracujemy – dodaje Przemysław Guberow.

Mocnym atutem Grupy – w skład której wchodzą Open Finance SA, Home Broker SA, Open Finance TFI, Open Life TU Życie SA i Open Brokers SA – pozostaje pośrednictwo Open Finance SA w udzielaniu kredytów hipotecznych w Polsce. Ich wartość w II kwartale 2016 roku wyniosła dokładnie 1 610 mln złotych i jest wyższa o 19% w porównaniu do  analogicznego okresu w 2015 roku. Warto zauważyć również, że w porównaniu do I kwartału 2016 roku jest to wartość wyższa o 12% - wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w I kwartale 2016 roku wynosiła 1 372 mln złotych.

Ponadto, Grupa odnotowała obiecujący początek roku w obszarze sprzedaży kredytów gotówkowych. Po sześciu miesiącach bieżącego roku wartość ta wyniosła 477 mln złotych. W samym II kwartale 2016 roku wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wynosi 236 mln złotych.

I półrocze 2016 roku to korzystny okres również dla produktów inwestycyjnych (dotyczy przede wszystkim produktów oszczędnościowych i regularnego oszczędzania). Wolumeny sprzedaży tych produktów w II kwartale wynoszą 4 351 tys. zł. Wzrost wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w drugim kwartale 2016 o 44% w stosunku do pierwszego kwartału 2016 wynika z wprowadzonej zmiany ustawy ubezpieczeniowej oraz wprowadzenia nowych produktów ubezpieczeniowych.

I półrocze było udanym okresem dla Home Broker SA – lidera na rynku pośrednictwa nieruchomości.  W zakresie wolumenów sprzedaży w obrocie nieruchomościami, w II kwartale bieżącego roku, nastąpił wzrost o 41% liczby transakcji na rynku pierwotnym w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku.

Home Broker SA pomógł Klientom w zamieszkaniu w ich wymarzonym „M”, pośrednicząc w 1 487 transakcjach na rynku pierwotnym. Co istotne, średnia wartość nieruchomości wzrosła w II kwartale tego roku o 3,2% odnosząc się do II kwartału 2015 roku.

Wyniki na rynku wtórnym również były satysfakcjonujące – w II kwartale 2016 roku Home Broker SA przeprowadził 1 110 transakcji na tym rynku, co jest porównywalnym wynikiem w stosunku do trzech pierwszych miesięcy 2015 roku.

Open Finance TFI

Warto wspomnieć również o wyniku finansowym Open Finance TFI, który po I półroczu 2016 roku wyniósł 9,6 mln złotych. Największy przyrost aktywów nastąpił w tym okresie w funduszach obligacji korporacyjnych.

Na 31 lipca 2016 roku aktywa w zarządzaniu Open Finance TFI wynosiły ponad 4 mld złotych, w tym ponad 3 mld złotych w funduszach rynku kapitałowego.

Open Life TU Życie SA

8,7 mln złotych – tyle w II kwartale bieżącego roku wyniósł wynik finansowy Open Life TU Życie SA. Liczba aktywnych polis to 346,1 tys. sztuk. Na koniec czerwca 2016 roku aktywa UFK wynoszą 7,4 mln zł. Udział w rynku Open Life TU Życie SA wynosi 5%.

Andżelika Sokół
p.o. Rzecznika prasowego
785 934 793
pr@open.pl