Co jest potrzebne do uruchomienia kredytu hipotecznego?

12/01/2020

Podpisałeś umowę kredytową? Teraz już tylko pozostało uruchomić kredyt i cieszyć się wymarzoną nieruchomością. O to, co będzie do tego potrzebne, warto zapytać eksperta finansowego już na samym początku procesu kredytowego. W zależności bowiem od celu Twojego finansowania dokumenty mogą być różne.

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Jakie dokumenty są potrzebne aby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego?

Teoretycznie najmniej dokumentów pojawi się przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym. Najczęściej bank poprosi Cię o dostarczenie aktu notarialnego kupna - sprzedaży zgodnego z oświadczeniem lub umową przedwstępną złożoną wraz z wnioskiem kredytowym. Kolejnym dokumentem będzie polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wraz z cesją na bank. Ważne jest również, by notariusz złożył wniosek o wpis hipoteki, a jeśli nieruchomość nie ma księgi wieczystej - to o jej założenie i wpis hipoteki. Czasem zdarza się, że Klient sam po podpisaniu umowy kredytowej składa wniosek wieczysto-księgowy. Wówczas konieczne jest dostarczenie do placówki bankowej kopii wniosku wraz z potwierdzeniem jego złożenia i dokonania opłaty sądowej. Bank oczywiście poprosi również o udokumentowanie wpłaty środków własnych na rzecz osoby sprzedającej. Twoje zaangażowanie środków finansowych może być udokumentowane poprzez potwierdzenie wynikające z aktu notarialnego lub z potwierdzenia przelewu. W sytuacji, gdy przekażesz pieniądze sprzedającemu gotówką zostaniesz poproszony, by zbywca w obecności pracownika banku pisemnie potwierdził tę czynność. W sytuacji, gdy zabezpieczeniem jest również cesja praw z polisy na życie niezbędne jest dostarczenie polisy wraz z wpisem banku jako uposażonego. A co gdy w księdze wieczystej zbywcy  wpisana jest hipoteka? Cóż, najczęściej banki przekażą pieniądze na dwa odrębne konta – na całkowitą spłatę zadłużenia oraz pozostałą kwotę na konto zbywcy nieruchomości. Zdarza się jednak, iż kredyt będzie w takiej sytuacji uruchomiony w dwóch transzach. Pierwsza z transz zostanie przekazana na całkowitą spłatę kredytu, druga wpłynie na konto zbywcy dopiero po spłacie kredytu przez oraz udokumentowaniu, iż złożył i opłacił w Sądzie wniosek o wykreślenie hipoteki. Pamiętaj proszę, by sprzedający przekazał Ci kopię zgody banku na wykreślenie hipoteki (oryginał złoży w Sądzie wraz z wnioskiem).

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Trochę inaczej sytuacja wygląda przy kredycie na budowę domu. Finansowanie uruchamiane jest najczęściej w transzach. Pierwsza transza wypłacana jest po udokumentowaniu złożenia opłaconego wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej oraz opłaceniu podatku od czynności cywilno–prawnych (19 zł). Jeśli budowa już trwa będziesz poproszony również o dostarczenie polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych żywiołów. W sytuacji, gdy finansujesz całą budowę od stanu zero, najczęściej polisa będzie wymagana do uruchomienia drugiej i kolejnych transz. Możesz być również poproszony o dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę – to w sytuacji, gdy wniosek był procesowany bez prawomocnego pozwolenia (jest to częsta praktyka w przypadku, gdy Klientom zależy na szybkim rozpoczęciu prac budowlanych). Analogicznie jak przy zakupie – jeśli jest wymagane należy dostarczyć polisę na życie wraz z wpisem uposażonego.

Jak wygląda kredytowanie domu w budowie?

A co w sytuacji, gdy kupujesz dom w budowie? Pierwsza transza, ta na zakup zostanie przekazana po dostarczeniu umowy zakupu wraz z potwierdzeniem złożenia i opłacenia wniosku o wpis hipoteki, przedłożeniu polisy nieruchomości od ognia i innych żywiołów, udokumentowaniu przekazania wkładu własnego osobie sprzedającej i ewentualnie polisy na życie.  Druga i kolejne transze będą uruchomione na Twoje konto po przepisaniu pozwolenia na budowę na Ciebie oraz po uprawomocnieniu się tegoż wpisu.

Czy mogę otrzymać kredyt hipoteczny na remont?

Kredyt hipoteczny to również kredyt na remont, pożyczka hipoteczna lub kredyt konsolidacyjny. To produkty, które mogą być zabezpieczone hipoteką na nieruchomości Kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Warunkiem uruchomienia najczęściej jest udokumentowanie złożenia w Sądzie opłaconego wniosku o wpis hipoteki, przedłożeniu potwierdzenia opłaty podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W sytuacji, gdy nieruchomość jest własnością osoby trzeciej bank będzie wymagał jej zgody na ustanowienie hipoteki. Zgoda ta powinna być złożona najczęściej po podpisaniu umowy kredytowej  w obecności pracownika banku. I oczywiście jeśli zabezpieczeniem jest również ubezpieczenie na życie, to analogicznie do poprzednich sytuacji opłacona polisa ubezpieczeniowa wraz z wpisem banku jako uposażonego.

Kredyt wypłacany w transzach

Mówiąc o warunkach uruchomienia kredytów hipotecznych, w mojej ocenie dobrze jest wspomnieć o kredycie na remont lub budowę wypłacanym w transzach. Warunkiem wypłaty kolejnych transz jest pozytywna weryfikacja postępu prac budowlanych. Odbywa się ona  na podstawie kontroli na budowie. Te kontrole są najczęściej płatne – koszt jednej to przeciętnie 200 zł. Inspektor budowlany sprawdza wtedy postęp prac budowlanych zgodnie z przedłożonym do wniosku kosztorysem. Ważne jest, iż faktury i rachunki nie są wymagane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pieniądze z poprzedniej transzy nie zostały jeszcze „wbudowane”. Wówczas do potwierdzenia prawidłowości wykorzystania poprzedniej transzy niezbędne jest przedstawienie inspektorowi faktur zakupu. Materiały, których dotyczą faktury powinny znajdować się na terenie budowy.

Jak finansować zakup nieruchomości z rynku pierwotnego?

Kredyt hipoteczny, to również finansowanie zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Tu w zależności od etapu, na jakim jest budowa bank będzie wymagał od nas różnych dokumentów. Mogą być one różne też w zależności od banku. Finalnie jednak każdy z nich potrzebuje tego samego – tyle, że na różnym etapie procesowania wniosku kredytowego.  Najczęściej potrzebne jest dostarczenie umowy deweloperskiej, potwierdzonych przez developera oraz bank dewelopera cesji z umów przelewu wierzytelności, udokumentowanie zaangażowania własnych środków oraz dostarczenia promesy na bezciężarowe wydzielenie lokalu do nowej księgi wieczystej – w przypadku, gdy w developer finansuje budowę przy współudziale środków pochodzących z kredytu. 

Czy to jedyne warunki uruchomienia kredytu? Czasem może się zdarzyć, że nie. Być może trzeba będzie dostarczyć oryginał dokumentu, który był do analizy wniosku przedłożony w kopii. Być może należy spłacić zobowiązanie kredytowe, którego bank nie przyjmował do przeliczenia zdolności kredytowej, gdyż zobowiązaliśmy się we wniosku do jego spłaty w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej.  Jedno jest pewne, o warunki uruchomienia kredytu zapytaj eksperta finansowego już na pierwszym spotkaniu kredytowym, dzięki temu cały proces przebiegnie szybciej i sprawniej. A dzięki temu również o wiele szybciej będziesz się cieszył ze swojej wymarzonej nieruchomości. 

 

Sprawdź też:

Kupno mieszkania - krok po kroku

Rynek pierwotny czy wtórny - co jest bardziej opłacalne?

 

Umów darmowy kontakt z Ekspertem Open Finance

  • Wygodnie - rozmowa telefoniczna lub spotkanie
  • Kompleksowe wsparcie
  • Bez zobowiązań
c5eb9ea0-7b7e-4588-b0b3-c4bc40acaff5.jpg

Powiązane artykuły

zakup nieruchomości od sprzedających.png
09/23/2021

Zakup nieruchomości od sprzedających, którzy sami wnioskują o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny bywa skomplikowany, ale może się okazać, że w zależności od sytuacji kupujących jak i sprzedających trudniejszy może być np. przedwstępny akt notarialny. Należy w nim zawrzeć wszystkie informacje, które dotyczą obu stron transakcji. Jak wygląda ten proces w momencie, gdy zarówno kupujący jak i sprzedający decydują się na kredyt hipoteczny?
więcej >
kupować czy nie.png
09/23/2021

Kupować czy nie? Oto jest pytanie.

Wielu z nas zadaje sobie to pytanie i zastanawia się, czy to dobry moment na kupno mieszkania? Czy może jednak ceny nieruchomości spadną i warto jeszcze poczekać? A co jeśli stopy procentowe wzrosną? Jak podjąć decyzję? Czekać czy nie? W tym artykule spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania posługując się konkretnymi danymi liczbowymi, które dokładnie pokażą bieżącą sytuację rynku nieruchomości.
więcej >
mity część 2.png
09/23/2021

Mity kredytu hipotecznego część 2

Ilu ludzi tyle pojęć na temat kredytu hipotecznego szczególnie, że proces może być skomplikowany. Zrozumiałe jest więc, że wokół tego tematu urosło wiele mitów i niedopowiedzeń. To już druga część mitów dotyczących kredytu hipotecznego, które postaramy się Państwu obiektywnie przedstawić, aby móc bez wahania przystąpić do procesu kredytowego.
więcej >