×
  Biuro Prasowe

  Biuro Prasowe Open Finance /

  Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem Kredyt hipoteczny

  Nie ma żadnych przeciwwskazań do sprzedaży domu czy mieszkania, na które został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W zależności od warunków transakcji może ona przebiegać w nieco inny sposób.

  Niezależnie od tego, czy kupujący finansuje zakup ze środków własnych, czy posiłkuje się kredytem, priorytetem jest spłata i wykreślenie „starej” hipoteki. Podobnie postępuje się w przypadku działek i innych nieruchomości.

  Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

  Procedura sprzedaży mieszkania lub domu z kredytem hipotecznym zasadniczo nie różni się od transakcji w przypadku nieruchomości bez obciążeń na hipotece. Do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości konieczne jest spłacenie zobowiązania i wykreślenie wpisu w dziale IV księgi wieczystej na rzecz banku, który finansował wcześniej zakup sprzedającego. Taka transakcja może przebiegać według kilku scenariuszy.

  Spłata hipoteki przez właściciela nieruchomości

  To zdecydowanie najrzadziej spotykany przypadek. Dzieje się tak, ponieważ w większości tego typu transakcji środki na spłatę banku mają pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Po spłacie zadłużenia sprzedający może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. W tym celu jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie potwierdzające uregulowanie wierzytelności. Wniosek o wykreślenie hipoteki i wpis nowej, jeżeli kupujący posiłkuje się kredytem hipotecznym, może być złożony podczas zawierania umowy sprzedaży przez notariusza.

  Wykreślenie hipoteki przez wpłatę zadatku

  W sytuacji, gdy hipoteka ma wartość równą kwocie zadatku uzgodnionego podczas umowy przedwstępnej stosuje się schemat płatności, w którym kupujący wpłaca uzgodnioną kwotę (tzw. zadatek) prosto na konto wierzyciela. Przed podpisaniem umowy przyrzeczonej sprzedający jest zobowiązany do wykreślenia wpisu obciążającego księgę wieczystą nieruchomości. Następna transza płatności przelewana jest na rachunek bankowy sprzedającego niezależnie od tego, czy pochodzi z funduszy własnych kupującego, czy z kredytu.

  Spłata hipoteki kredytem zaciągniętym przez kupującego

  Ze względu na wysoką wartość nieruchomości obciążonej hipoteką, spłata hipoteki z kredytu zaciąganego przez kupującego należy do najczęściej procedowanych transakcji tego typu. Kolejność płatności w dużej mierze określa umowa kredytowa zawarta przez kupującego. Bank finansujący zakup zadłużonej nieruchomości może narzucić bezpieczny ze swojego punktu widzenia harmonogram płatności. Priorytetem w takiej sytuacji jest zapewnienie wykreślenia „starej hipoteki”. W związku z tym bank kupującego może w pierwszym etapie płatności uregulować zobowiązanie sprzedającego, przelewając stosowną kwotę wprost do wierzyciela. Następnie pozostała część ceny jest wypłacana na konto bankowe zbywcy.

  Taki harmonogram płatności może wiązać się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności. Jednak co do zasady, dąży się do takiego formułowania warunków umowy kredytowej i umowy sprzedaży, aby stosowne wnioski mógł w imieniu stron złożyć notariusz.

  Open Finance

  Biuro Prasowe Open Finance

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie