Inwestowanie. Słownik pojęć

03/25/2016

W prasie czy w Internecie pojawiają sią różne oferty funduszy inwestycyjnych, każdy z nich można opisać w indywidualny sposób w zależności od parametrów. Najważniejszymi czynnikami decyzyjnymi powinny być dla nas: cel oraz czas inwestycji.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Nie można również zapomnieć o tym, żeby przeanalizować bezpieczeństwo danego funduszu. Co może ułatwić nam decyzję przy wyborze rodzaju funduszu:

ZYSK - jakiej stopy zwrotu oczekujemy. Stopy zwrotu powinny być sprawdzane nie tylko z krótkiej perspektywy inwestycji, ale również i z dłuższej, z naciskiem na czas, który jest naszym horyzontem inwestycji.

RODZAJ FUNDUSZY - ważne jest żebyśmy wiedzieli, co różni fundusze z każdej kategorii i jakie cechy są dla nich charakterystyczne.

OPŁATY - ważne z perspektywy czasu są także opłaty (np. za obsługę) pobierane w funduszach, które zmniejszają ich zysk.

BENCHMARK/ZARZADZAJĄCY - fundusze inwestycyjne zarządzane są przez tzw. Zarządzających, czyli osobę decydującą o tym, kiedy i jakie aktywa kupować lub sprzedawać tak, aby wynik danego funduszu był jak najlepszy.

Jednym z możliwych kryteriów oceny pracy zarządzającego jest porównanie wyniku zarządzającego funduszem do tzw. benchmarku, czyli portfela wzorcowego, do którego odnosi się dany fundusz.  Przykładowo, większość funduszy polskich akcji ma benchmark WIG lub WIG20 co oznacza, że do oceny wyniku funduszu w danym czasie należy nałożyć wynik indeksu WIG lub WIG20 w tym samym okresie. Jeśli wynik funduszu jest wyższy niż wynik indeksu wzorowego oznacza to, że zarządzający działa efektywnie i poradził sobie w tych warunkach lepiej niż jego portfel wzorcowy. Przy dokonywaniu wyboru odpowiedniego funduszu warto też zwrócić uwagę na powtarzalność wyników danego funduszu.

Co więcej, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na: podział funduszy pod względem ryzyka: rynek pieniężny, obligacji, zrównoważone, akcyjne. Bardzo ważny jest prospekt inwestycyjny, który pokazuje nam zalecany czas inwestycji (tzn. horyzont czasowy dla danego funduszu).

Podsumowując, trzy najważniejsze czynniki przy wyborze funduszy inwestycyjnych:

  • ryzyko , jakie jesteś w stanie zaakceptować,
  • płynność,  czyli na jak długo chcemy inwestować,
  • zysk , jaki zysk chcemy osiągnąć.

Gwarancja

Może być rozumiana w dwojaki sposób:

  • Jako bezpieczeństwo instytucji, której powierzamy środki
  • Jako bezpieczeństwo samego produktu

Najczęściej klienci wybierają banki lub instytucje doradztwa finansowego, które są notowane na giełdzie. Nie tylko dlatego, że firmy te poprzez wieloletnią historię i profesjonalnych pracowników oferują dobre i sprawdzone produkty, ale również dlatego, że rozwiązania te objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym lub  Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Daje to pewność, że środki te - po zakończonym okresie inwestycji  - wrócą do „właściciela”.

W drugim rozumieniu gwarancja łączy się bezpośrednio z zyskiem. Kwestia bezpieczeństwa środków jest najważniejszym elementem przy podejmowaniu decyzji  finansowych.

Lokaty bankowe są uważane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania środków. Lokaty są zabezpieczone  przez fundusz gwarancyjny. Dając jednak pewną gwarancję, ograniczają zysk. Dlatego bardzo często klienci, którzy szukają bezpiecznych rozwiązań - równocześnie przy wyższym potencjale zysku niż lokata bankowa - wybierają lokaty strukturyzowane. Jest to połączenie funduszu inwestycyjnego z lokatą bankową tzn. w zależności od typu lokaty, może nam gwarantować 100% bezpieczeństwa kapitału przy lokowaniu środków w akcje, co przy zakupie funduszu inwestycyjnych jest niemożliwe.

Niewątpliwie najważniejszy przy tym jest okres na jaki planujemy ulokować środki. Większość rozwiązań z wysokim potencjałem zysku to 2-5 lat przy inwestycji jednorazowej  lub 6-10 lat przy inwestycji regularnej tzw. systematycznej. W tych przedziałach czasu rozwiązania te przynoszą zazwyczaj wyższy zysk niż w tym samym czasie na lokacie.

Hossa

Jedna z najważniejszych zasad inwestowania mówi „kupuj, gdy jest tanio i sprzedawaj, gdy jest drogo”. Jest to oczywista prawda lecz bardzo trudna do realizacji w praktyce. Kluczem do zrozumienia tej prawdy jest termin cyklu koniunkturalnego, czyli powtarzających się nie zawsze regularnie zachowań gospodarki/giełdy. Najważniejszy i najprostszy podział cyklu to podział na hossę – okres, w którym rynek rośnie oraz bessę, kiedy rynek spada. Zacierające się granice między hossą a bessą  utrudniają ocenę, w jakim punkcie cyklu gospodarczego jesteśmy. Właśnie ze względu na brak określonych granic inwestorzy najczęściej dywersyfikują swój kapitał na różne instrumenty finansowe, tak aby maksymalizować zysk i ograniczać ryzyko inwestycji.

Najczęściej inwestorzy doskonale wiedzą, że na hossie można dobrze zarobić, co więcej część z nich już się o tym przekonało. Mało jest natomiast takich, którzy zdają sobie sprawę, że na bessie też jest taka możliwość. Mówimy tutaj o rozwiązaniach tzw. akoniunkturalnych, to znaczy zupełnie niezależnych od fazy cyklu koniunkturalnego np. fundusze wierzytelności czy fundusze hedginowe.

Jednorodność

Wszystko zależy od celu inwestowania. Jeżeli naszym celem jest utrzymanie wartości naszych oszczędności w dłuższym czasie to nie trzeba ich dywersyfikować.  Wystarczy zakładać nowe lokaty lub trzymać pieniądze na koncie oszczędnościowym. Natomiast, jeśli naszym celem jest uzyskanie zysku, to ważnym elementem jest dywersyfikacja środków, dzięki czemu ograniczamy ryzyko inwestycyjne. Daje nam to  możliwość ulokowania środków w różnorodne  instrumenty finansowe, zaczynając od kont oszczędnościowych i lokat  poprzez obligacje, po fundusze inwestycyjne.

Kluczowa w procesie jest rola doradcy inwestycyjnego, który poza doświadczeniem, ma w ofercie wiele rozwiązań do wyboru przez klienta. Atutem doradcy jest też przewaga, że mogą  oferować rozwiązania różnych banków i towarzystw, co powoduje że budowane przez nich portfele inwestycyjne  są ”pełniejsze”, pracują bardziej efektywnie, dzięki czemu klienci osiągają większy zysk.

Inwestowanie 

Doświadczenie dla każdego - nawet najmniejszego inwestora - jest kluczowe, dlatego też im wcześniej zaczniemy lokować swoje środki, tym lepiej. Nie ma zasady co do najlepszego wieku inwestorów na lokowanie środków. Inwestują zarówno osoby młode, jak i starsze, dlatego w zależności od ich etapu życia cel inwestycji jest zróżnicowany.

Dobra rada - inwestowanie możemy zacząć od najmłodszych lat, lokując nawet najmniejsze środki, np. regularnie odkładając drobne sumy i gromadząc kapitał na przyszłość.

Coraz częściej wzrasta świadomość nauki oszczędzania u rodziców małych dzieci, którzy wpajają im „nawyki” odkładania pieniędzy od najmłodszych lat. Najważniejszym elementem inwestowania są jednak zawsze „trzeźwe” podejście do swoich finansów,  jak również jasno określony cel inwestycyjny oraz czas na jaki jesteśmy w stanie zainwestować swój kapitał.

 

Sprawdź też:

W 2017 roku Polacy zainwestowali 44 miliardy

Twoja inwestycja: lokal użytkowy

 

 

Umów darmowy kontakt z Ekspertem Open Finance

  • Wygodnie - rozmowa telefoniczna lub spotkanie
  • Kompleksowe wsparcie
  • Bez zobowiązań
c5eb9ea0-7b7e-4588-b0b3-c4bc40acaff5.jpg

Powiązane artykuły

zakup nieruchomości od sprzedających.png
09/23/2021

Zakup nieruchomości od sprzedających, którzy sami wnioskują o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny bywa skomplikowany, ale może się okazać, że w zależności od sytuacji kupujących jak i sprzedających trudniejszy może być np. przedwstępny akt notarialny. Należy w nim zawrzeć wszystkie informacje, które dotyczą obu stron transakcji. Jak wygląda ten proces w momencie, gdy zarówno kupujący jak i sprzedający decydują się na kredyt hipoteczny?
więcej >
kupować czy nie.png
09/23/2021

Kupować czy nie? Oto jest pytanie.

Wielu z nas zadaje sobie to pytanie i zastanawia się, czy to dobry moment na kupno mieszkania? Czy może jednak ceny nieruchomości spadną i warto jeszcze poczekać? A co jeśli stopy procentowe wzrosną? Jak podjąć decyzję? Czekać czy nie? W tym artykule spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania posługując się konkretnymi danymi liczbowymi, które dokładnie pokażą bieżącą sytuację rynku nieruchomości.
więcej >
mity część 2.png
09/23/2021

Mity kredytu hipotecznego część 2

Ilu ludzi tyle pojęć na temat kredytu hipotecznego szczególnie, że proces może być skomplikowany. Zrozumiałe jest więc, że wokół tego tematu urosło wiele mitów i niedopowiedzeń. To już druga część mitów dotyczących kredytu hipotecznego, które postaramy się Państwu obiektywnie przedstawić, aby móc bez wahania przystąpić do procesu kredytowego.
więcej >