Jakie fundusze inwestycyjne warto teraz kupować?

01/18/2021

Fundusze inwestycyjne to jedna z możliwości lokowania własnych środków. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową związaną z niskimi stopami procentowymi są one ciekawą alternatywą dla lokat bankowych. Ponieważ od długiego czasu jesteśmy w środowisku niskich stóp procentowych tym bardziej poszukujemy alternatywnych możliwości lokowania środków.

Z tego artykułu dowiesz się:

Fundusze inwestycyjne - co nas czeka?

Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że obecne warunki rynkowe nie są zbyt czytelne i jasne. Mamy bardzo dużo zmiennych i niewiadomych, które towarzyszą nam od dłuższego czasu.

Ograniczając się do naszego środowiska warto zwrócić uwagę na ruchy Rady Polityki Pieniężnej które bazują na regulowaniu stóp procentowych. Jak Rada Polityki Pieniężnej zapatruje się na swoje działania w tym roku?

Biorąc pod uwagę przeważające głosy dotyczące pozostawienia niezmienionych stóp procentowych w dalszym ciągu będziemy mieli problemy ze znalezieniem interesujących lokat bankowych. Tym bardziej warto przyjrzeć się funduszom inwestycyjnym, które dają możliwość „posiadania” w swoim portfelu różnego rodzaju aktywów rynkowych.

Decydując się na fundusze inwestycyjne powinniśmy zastanowić się co czeka nas w najbliższym czasie w gospodarce? Takie wydarzenia mogą mieć wpływ na zachowanie się naszych aktywów. Dlatego poniżej kilka najważniejszych punktów:

 • Jak będzie zachowywała się gospodarka w 2021?
 • Jak poradzić sobie z inflacją ?
 • Jakie decyzje podejmie RPP w sprawie stóp procentowych?

Jakie fundusze inwestycyjne wybrać?

Podejmując decyzję o wyborze funduszy do swojego portfela musimy wiedzieć jak chcemy skonstruować swój portfel finansowy. Fundusze inwestycyjne oferują wiele możliwości.

Tutaj pojawia się znak zapytania dotyczący wybory konkretnych klas funduszy inwestycyjnych. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze konkretnego funduszu powinniśmy zastanowić się nad tym jakie ryzyko inwestycyjne jesteśmy w stanie podjąć. Każdy fundusz różni się od siebie wieloma czynnikami takimi jak:

 • Oczekiwana stopa zwrotu
 • Strategia inwestycyjna
 • Horyzont czasowy

W zależności od tego jak chcemy skonstruować portfel finansowy powinniśmy zastanowić się nad podziałem środków w fundusze, które dają nam możliwość dywersyfikacji portfela.

Podstawowymi kryteriami jakie możemy przyjąć przy polityce funduszy są:

 • Dłużne krótkoterminowe
 • Dłużne
 • Mieszane
 • Akcyjne

Jak powinien wyglądać skład portfela funduszy ?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Każdorazowo dobór funduszy powinien odpowiadać naszym oczekiwaniom co do stopy zwrotu, horyzontu czasowego jak i awersji do ryzyka. Dopiero na tej podstawie możemy dobrać odpowiedni skład portfela, który będzie zaspokajał nasze oczekiwania.

Na tej podstawie lokując środki w funduszach możemy podzielić kapitał na kilka składowych. Daje to możliwość skonstruowania portfela dla każdego indywidualnie. Jest to o tyle istotna, aby nie trzymać środków w jednym miejscu.

Dwa przykładowe składy portfela funduszy mogą wyglądać następująco:

Jak widać na podstawie tych samych klas funduszy można posiadać dwa zupełnie inne portfele finansowe. Poprzez taką alokację środków możemy zabezpieczyć środki w funduszach dłużnych o niewielkiej zmienności oraz posiadać środki ulokowane w fundusze dynamiczne i zmienne. Dają one większy potencjał zysku, ale również są one związane z większą dynamiką zmienności.

Fundusze obligacji czy akcji?

Istotą budowania portfela finansowego w oparciu o fundusze jest posiadanie kilku klas funduszy. Aby jak najbardziej obrazowo pokazać różnice pomiędzy nimi poniżej przykładowe zachowanie się funduszu akcyjnego na tle funduszu obligacyjnego za okres 24 miesięcy.

https://stooq.pl/q/?s=3904.n&d=20210107&c=2y&t=l&a=lg&b=0&r=3909.n

Na tej podstawie widać duża zmienność funduszu akcyjnego oraz w miarę niewielkie zmiany w zachowywaniu się funduszu obligacyjnego w okresie 2 lat. Biorąc pod uwagę zmienność rynku oraz chęć zachowania większej stabilności portfela na pewno warto rozważyć podział środków w kilka klas funduszy inwestycyjnych.

Warto wiedzieć, że fundusze w tej samej klasy aktywów mogą prezentować różne wyniki. Dlatego decydując się np. na fundusz obligacyjne warto porównać jak zachowuje się on na tle konkurencji.

Jak widać na poniższym wykresie 3 fundusze obligacyjne pokazują, że zmienność oraz różne stopy zwrotu są nieodzowne i towarzyszyć będą nam bez względu na nasz wybór.

Stopy zwrotu prezentowane poniżej są za okres 12 mcy i zawierają się w przedziale ok. 6-8 %

Należy oczywiście pamiętać, że nie ma obowiązku czy też konieczności posiadania jakiegoś funduszu w portfelu. Jeśli nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka portfel funduszy możemy oprzeć o strategie w której nie będziemy posiadali funduszy akcyjnych w ogóle lub będą one w znikomej części.

Warto pamiętać, że takie fundusze dają duży potencjał zysku oczywiście z zachowaniem odpowiedniego poziomu zmienności oraz ryzyka.

Tutaj rozbieżności w stopie zwrotu są większe niż w przypadku funduszy obligacyjnych i mieszczą się pomiędzy 42% a 109% za 12 miesięcy.

Skład portfela funduszu powinien również odpowiadać naszemu horyzontowi czasowemu. Jeśli zdecydujemy, że chcemy mieć w portfelu fundusze akcyjne okres kilku lat (powyżej 3-5) powinien dać możliwość pozytywnej stopy zwrotu. Zachowanie się takich funduszy jest mocno uzależnione od sytuacje ekonomicznej, polityki inwestycyjnej funduszu oraz zarządzającego, który na podstawie warunków środowiskowych gospodarki podejmuje odpowiednie dla danego funduszu decyzje. W krótszym terminie (do 2 lat) fundusze dłużne powinno zaspokoić nasze oczekiwania co do stopy zwrotu.

Co teraz?

Warto dodatkowo korzystać z różnego rodzaju rankingów, choć oczywiście nie są one jedyną odpowiedzią na nasze bolączki to mogą pokazać światełko w tunelu. Niestety takie zestawienia nie zawsze pokazują pełen obraz sytuacji dlatego warto sięgnąć opinii osób, które mogę rozjaśnić nam sytuację.

Temat opłacalności lokat został opisany w poprzednim artykule. Każdorazowo decyzja o doborze funduszu powinna być zgodna z naszymi oczekiwaniami. Na pewno warto rozważyć możliwość rozmowy na temat finansów z osobami zajmującymi się tymi sprawami. Pomogą w odnalezieniu się na rynku wśród wielu możliwości inwestycyjnych, wskażą drogę którą możemy się udać oraz pomogą w zrozumieniu tego co wiąże się z rynkiem kapitałowym.

 

Sprawdź też:

Gdzie lokować oszczędności, kiedy obniża się oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych?

W co inwestować w czasach pandemii koronawirusa?

 

Umów darmowy kontakt z Ekspertem Open Finance

 • Wygodnie - rozmowa telefoniczna lub spotkanie
 • Kompleksowe wsparcie
 • Bez zobowiązań
c5eb9ea0-7b7e-4588-b0b3-c4bc40acaff5.jpg

Powiązane artykuły

kredyt hipo przy niskich dochodach.png
10/22/2021

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych wśród Polaków posiadanie własnego domu lub mieszkania to jeden z życiowych priorytetów. Liczby nie kłamią i jak wskazuje Biuro Informacji Kredytowej (dalej BIK) popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż rośnie. Nie dla każdego jednak kredyt hipoteczny jest na wyciągnięcie ręki. Problem pojawia się wówczas, gdy co miesiąc na konto wpływa zbyt niski przelew od pracodawcy.
więcej >
ranking kredytów.png
10/22/2021

Ranking kredytów hipotecznych październik 2021

Zapraszamy na do zapoznania się z październikowym zestawieniem najtańszych ofert kredytu hipotecznego porównanych pod kątem najniższych kosztów całkowitych.
więcej >
shutterstock_761039812.png
10/20/2021

Czy stopy procentowe jeszcze wzrosną?

6 października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego ogłosiła podwyżkę stóp procentowych z poziomu 0,1% do 0,5%. Następnego dnia Prezes NBP tłumacząc przyczyny takiej decyzji, zastrzegł również, że nie wyklucza, że jest to jedyna podwyżka w najbliższym czasie. Co myślą o tym analitycy bankowi? Czego możemy się spodziewać?
więcej >