Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są potrzebne?

04/17/2020

Porównywarka kredytów hipotecznych – to od niej najczęściej zaczyna się poszukiwanie ofert mających pomóc sfinansować zakup nieruchomości. Najtańszy kredyt hipoteczny nie zawsze jest tym najlepszym, dlatego decyzja zwykle nie należy do łatwych.

 

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Po jej podjęciu kolejnym krokiem jest zazwyczaj skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych przez bank.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą potrzebne?

To, jakie dokumenty okażą się niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie kredytu, w dużej mierze zależy zarówno od konkretnego banku, jak i celu, na jaki mają zostać przeznaczone uzyskane środki.

Dokumenty potwierdzające tożsamość:
Najczęściej jest to dowód osobisty, jednak w niektórych przypadkach bank może poprosić również o dostarczenie skanu paszportu czy prawa jazdy.

Dokumenty bankowe:
Wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego.

Dokumenty umożliwiające weryfikację zdolności kredytowej (w zależności od źródła dochodu kredytobiorcy):

 

Jakich dokumentów potrzeba w zależności od formy zatrudnienia?

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę:

 • Oświadczenie o dochodach
 • Zaświadczenie o źródle dochodów (potrzebne głównie wtedy, gdy osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny nie ma konta w danym banku)
 • Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie
 • Umowę o pracę
 • PIT 37 (za ostatnie dwa lata) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy
 • Zaświadczenia z ZUS (w przypadku otrzymywania zasiłków)

Dodatkowo, w przypadku gdy osoba składająca wniosek kredytowy zmieniała pracę w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy, do powyższych dokumentów należy dołączyć:

 • Aktualną umowę o pracę
 • Świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę

W przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło/zlecenie:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (druk bankowy)
 • Rachunki z umowy o dzieło/zlecenie
 • Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o dzieło/zlecenie
 • PIT 37 (za ostatnie dwa lata) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Nadanie numerów REGON i NIP
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek (koniecznie oryginał)
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych (koniecznie oryginał)
 • PIT-y za poprzedni rok obrachunkowy (w zależności od stosowanej formy opodatkowania)
 • Działalność gospodarcza z ryczałtem ewidencjonowanym: Zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące
 • Działalność gospodarcza z KPIR: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy

Dokumenty przy świadczeniach i dotyczących nieruchomości

W przypadku pobierania świadczenia emerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia oraz decyzja o jego ostatniej waloryzacji
 • Ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z konta bankowego, na który przelewane jest świadczenie z ZUS

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W przypadku budowy domu:

 • Akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki, na której ma zostać wybudowana nieruchomość
 • Pozwolenie na budowę
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Kosztorys, harmonogram prac i dziennik budowy (skopiowana musi zostać pierwsza i każda inna strona, na której znajdują się wpisy)
 • Operat szacunkowy (najczęściej wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z danym bankiem)

W przypadku zakupu działki:

 • Dokument potwierdzający, że wniesiony został wkład własny (kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to najczęściej slogan reklamowy – konieczność wniesienia minimalnego wkładu własnego reguluje rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego)
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy stanowiąca potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy na danej działce
 • Wypis z aktualnego planu zagospodarowania potwierdzający, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym:

 • Kompletna przedwstępna umowa deweloperska
 • Pozwolenie na budowę
 • Zaświadczenie o zakończeniu budowy
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • Dokument potwierdzający, że został wniesiony wkład własny (może być to dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie dewelopera)
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową
 • Mapa podziałowa działek wraz z decyzjami podziałowymi

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym:

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości (np. zaświadczenie o darowiźnie lub akt kupna-sprzedaży)
 • Umowa przedwstępna ze zbywcą
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową
 • Wycena nieruchomości (najczęściej wykonuje ją rzeczoznawca współpracujący z danym bankiem)

Może się zdarzyć, że – ze względu na indywidualną, nietypową sytuację – bank poprosi o dostarczenie także innych dokumentów. Ekspert Open Finance z przyjemnością zadba o to, by wszystkie zostały terminowo skompletowane i przekazane.

 

Sprawdź też:

Kredyt hipoteczny - definicje, które musisz znać

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Powiązane artykuły

Kredyt dla singla
12/22/2021

Czy singiel może podejść do kredytu z rodzicami?

Kredyt hipoteczny dla wielu wydaje się nieosiągalny, ponieważ urosło wokół niego wiele mitów. Jednym z nich jest taki, że uważa się, że singiel nie może uzyskać takiego finansowania lub jest to bardzo trudne. Jednak wcale tak nie jest. Oczywiście są kwestie, na które osoba żyjąca w pojedynkę powinna zwrócić uwagę, ale nie ma rzeczy niemożliwych również i w takiej sytuacji.
więcej >
cena wynajmu.png
12/22/2021

Ceny wynajmu mieszkania – czy to się opłaca?

Pandemia spowodowała zachwianie na rynku najmu mieszkań. W drugiej połowie 2021 roku sytuacja zaczęła się stabilizować. Wszyscy zaczęliśmy wracać do względnie normalnego życia i popyt na mieszkania do wynajęcia ponownie zaczął się pojawiać. Jaki ma to wpływ na ich ceny?
więcej >
marza kredytu
12/22/2021

Z czego składa się całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to bardzo poważna decyzja. Dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować. I nie chodzi tu o rozpatrywanie wszystkich argumentów za i przeciw kredytowi, bo przecież już wiemy, że chcemy go wziąć. Najważniejsze jest przygotowanie się do kredytu, aby podpisanie umowy kredytowej jak najmniej obciążało nasz domowy budżet i pozwalało spokojnie się cieszyć własnym, wymarzonym mieszkaniem.
więcej >