×
  Biuro Prasowe

  Biuro Prasowe Open Finance /

  Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są potrzebne? Kredyt hipoteczny

  Porównywarka kredytów hipotecznych – to od niej najczęściej zaczyna się poszukiwanie ofert mających pomóc sfinansować zakup nieruchomości. Najtańszy kredyt hipoteczny nie zawsze jest tym najlepszym, dlatego decyzja zwykle nie należy do łatwych.

  Po jej podjęciu kolejnym krokiem jest zazwyczaj skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych przez bank.

  Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą potrzebne?

  To, jakie dokumenty okażą się niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie kredytu, w dużej mierze zależy zarówno od konkretnego banku, jak i celu, na jaki mają zostać przeznaczone uzyskane środki.

  Dokumenty potwierdzające tożsamość:
  Najczęściej jest to dowód osobisty, jednak w niektórych przypadkach bank może poprosić również o dostarczenie skanu paszportu czy prawa jazdy.

  Dokumenty bankowe:
  Wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego.

  Dokumenty umożliwiające weryfikację zdolności kredytowej (w zależności od źródła dochodu kredytobiorcy):

  W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę:

  • Oświadczenie o dochodach
  • Zaświadczenie o źródle dochodów (potrzebne głównie wtedy, gdy osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny nie ma konta w danym banku)
  • Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie
  • Umowę o pracę
  • PIT 37 (za ostatnie dwa lata) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy
  • Zaświadczenia z ZUS (w przypadku otrzymywania zasiłków)

  Dodatkowo, w przypadku gdy osoba składająca wniosek kredytowy zmieniała pracę w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy, do powyższych dokumentów należy dołączyć:

  • Aktualną umowę o pracę
  • Świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę

  W przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło/zlecenie:

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (druk bankowy)
  • Rachunki z umowy o dzieło/zlecenie
  • Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o dzieło/zlecenie
  • PIT 37 (za ostatnie dwa lata) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

  • Nadanie numerów REGON i NIP
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG
  • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek (koniecznie oryginał)
  • Zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych (koniecznie oryginał)
  • PIT-y za poprzedni rok obrachunkowy (w zależności od stosowanej formy opodatkowania)
  • Działalność gospodarcza z ryczałtem ewidencjonowanym: Zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące
  • Działalność gospodarcza z KPIR: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy

  W przypadku pobierania świadczenia emerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty:

  • Decyzja o przyznaniu świadczenia oraz decyzja o jego ostatniej waloryzacji
  • Ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z konta bankowego, na który przelewane jest świadczenie z ZUS

  Dokumenty dotyczące nieruchomości

  W przypadku budowy domu:

  • Akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki, na której ma zostać wybudowana nieruchomość
  • Pozwolenie na budowę
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Kosztorys, harmonogram prac i dziennik budowy (skopiowana musi zostać pierwsza i każda inna strona, na której znajdują się wpisy)
  • Operat szacunkowy (najczęściej wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z danym bankiem)

  W przypadku zakupu działki:

  • Dokument potwierdzający, że wniesiony został wkład własny (kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to najczęściej slogan reklamowy – konieczność wniesienia minimalnego wkładu własnego reguluje rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego)
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Decyzja o warunkach zabudowy stanowiąca potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy na danej działce
  • Wypis z aktualnego planu zagospodarowania potwierdzający, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

  W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym:

  • Kompletna przedwstępna umowa deweloperska
  • Pozwolenie na budowę
  • Zaświadczenie o zakończeniu budowy
  • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
  • Dokument potwierdzający, że został wniesiony wkład własny (może być to dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie dewelopera)
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową
  • Mapa podziałowa działek wraz z decyzjami podziałowymi

  W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym:

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości (np. zaświadczenie o darowiźnie lub akt kupna-sprzedaży)
  • Umowa przedwstępna ze zbywcą
  • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową
  • Wycena nieruchomości (najczęściej wykonuje ją rzeczoznawca współpracujący z danym bankiem)

  Może się zdarzyć, że – ze względu na indywidualną, nietypową sytuację – bank poprosi o dostarczenie także innych dokumentów. Ekspert Open Finance z przyjemnością zadba o to, by wszystkie zostały terminowo skompletowane i przekazane.

  Open Finance

  Biuro Prasowe Open Finance

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie