Kredyt budowlany udzielany jest zazwyczaj w transzach, które wypłacane są przez bank w trakcie trwania budowy. W tym okresie kredytobiorca płaci zazwyczaj jedynie raty odsetkowe, jest to tak zwany okres karencji spłaty kredytu. Po tym czasie płaci już pełne raty kapitałowo-odsetkowe.

Kredyt budowlany staje się kredytem hipotecznym, którego zabezpieczeniem jest wybudowana nieruchomość.

Banki chętnie udzielają kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka, ponieważ jest to najpewniejsza forma zabezpieczenia zwrotu wypłaconych środków. W praktyce oznacza to, że bank ma prawo do przejęcia nieruchomości, gdy kredytobiorca przestanie spłacać raty kredytu.

Jednak nie wszystkie kredyty mogą być zabezpieczone hipoteką.

Jest wiele kredytów, które można przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Zapraszamy na spotkanie z doradcą Open Finance.