Lokat progresywna daje możliwość dopłat do kwoty zdeponowanej w momencie jej założenia, bez dodatkowych umów. Bank ustala, jaka może być wysokość dokonywanych dopłat, natomiast ilość i częstotliwość ich dokonywania jest dowolna. Lokata progresywna wymaga jednak wpłacania wyższych kwot niż lokata standardowa.

Charakterystyczny dla lokaty progresywnej jest wzrost stawki oprocentowania środków, w kolejnych miesiącach oszczędzania. Oprocentowanie rośnie kwartalnie lub miesięcznie. Poziom wzrostu oprocentowania jest zróżnicowany podczas całego okresu trwania lokaty i zdecydowanie się zwiększa w fazie końcowej.

Dużą zaletą lokaty progresywnej jest możliwość, w razie nagłej potrzeby, wypłacenia kapitału razem z odsetkami lub wypłata samych odsetek za ostatni okres umowy. Gdy zdecydujemy się na likwidację lokaty w pierwszym miesiącu, otrzymamy odsetki za miesiąc, jeżeli zrobimy to w drugim, otrzymamy odsetki za dwa miesiące itd. Wypłata odsetek za każdym razem jest równa gwarantowanej stopie procentowej za dany okres.

Przez cały czas trwania lokaty możesz liczyć na bezpłatną opiekę doradcy Open Finance.