Lokata rentierska jest rodzajem lokaty długoterminowej, umowa podpisywana jest zwykle na, co najmniej 12 miesięcy. Oznacza to, że środki klienta są blokowane na ten okres czasu. Bank ma możliwość dysponowania nimi, w zamian za co wypłaca klientowi regularną „pensję”. Wcześniejsze rozwiązanie umowy wiąże się z konsekwencjami dla klienta. W związku z tym, że środki, które można ulokować na tego typu lokacie zaczynają się zwykle od kwot rzędu 100 000 zł, bank jest skłonny do indywidualnych negocjacji oprocentowania. Standardowo jednak i tak jest ono zwykle wyższe, niż na innych lokatach.