Lokata jest jednym z produktów bankowym służącym do bezpiecznego oszczędzania środków finansowym oraz zabezpieczenia ich przed inflacją. Jej mechanizm działania jest bardzo prosty- klient na podstawie umowy zawartej z bankiem powierza mu swoje oszczędności na określony okres czasu. Po upływie tego czasu klient wypłaca swoje środki wraz z zyskiem (odsetkami), wynikającym z oprocentowania lokaty. Podjęcie środków, we wcześniejszym niż ustalony momencie powoduje zwykle utratę części lub całości wypracowanych odsetek.

Przechowywane przez klienta środki są zabezpieczone Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (do kwoty 100 000 EUR) dzięki czemu nie ma bezpieczniejszej formy oszczędzania.

 

Lokata terminowa może zostać zawarta na różny okres czasu. Ze względu na niego, lokaty dzielimy na:

  • krótkoterminowe – zawierane na okres do 12 miesięcy,
  • długoterminowe- zawierane na okres powyżej 12 miesięcy.

 

Dodatkowym podziałem lokat jest ten, ze względu na rodzaj oprocentowania. Wyróżniamy tu:

  • z oprocentowaniem stałym- oprocentowanie nie zmienia się w trakcie trwania umowy,
  • z oprocentowaniem zmiennym- bank, zgodnie z umową może podwyższyć lub obniżyć oprocentowanie lokaty.

 

Ponadto na polskim rynku dostępne są lokaty odnawialne, czyli takie które możemy przedłużyć na taki sam okres oraz nieodnawialne- po zakończeniu trwania umowy środki wraz z odsetkami są przesyłane klientowi na konto bądź wypłacane w gotówce. Warto zwrócić uwagę, że lokata która została odnowiona zwykle jest niżej oprocentowana niż pierwotna.