Lokata walutowa, w przeciwieństwie do innych typów lokat, nie gwarantuje pewnego zysku. W jej przypadku mamy bardziej do czynienia z inwestowaniem, ze spekulacjami niż z oszczędzaniem. Oznacza to, że nie można z góry oszacować dokładnego zysku z takiej lokaty. Wynika to przede wszystkim z ryzyka walutowego. W przypadku umocnienia się złotego względem waluty, w której założyliśmy lokatę istnieje ryzyko straty, lecz z drugiej strony gdy złoty się osłabia klient może liczyć na zyski. Dodatkowo, jak każda lokata i ta jest oprocentowana. Warto jednak zauważyć, że oprocentowanie lokat walutowych jest zawsze niższe niż lokat w złotówkach.

W obecnej sytuacji na rynku finansowym wydaje się, że korzystanie z lokat walutowych jest nieopłacalnym  posunięciem, jednak ma ono swoje zalety. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które posiadają kredyt w walucie i obawiają się wzrostu jej cen. Skupienie waluty oraz skorzystanie z lokaty zrównoważy ryzyko. W przypadku osłabienia złotego, zgromadzone środki będzie można przeznaczyć na spłatę raty bez odczucia jej wzrostu w złotówkach. Ponadto warto, w ramach dywersyfikacji kapitału, oszczędzać w walucie, w razie nagłego zagrożenia wartości złotówki.