Program będzie trwał 5 lat, od 2014 do 2018, na każdy rok przewidziana jest określona pula środków do wykorzystania:

  • 1) w 2014 r. - 600 mln zł;
  • 2) w 2015 r. - 715 mln zł;
  • 3) w 2016 r. - 730 mln zł;
  • 4) w 2017 r. - 746 mln zł;
  • 5) w 2018 r. - 762 mln zł.

WAŻNE:
niewykorzystana pula z jednego roku nie przechodzi na drugi; jeśli w danym roku pula się wyczerpie, trzeba będzie czekać do nowego roku.

W grę wchodzi zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym dopłatą mogą być objęte również przbudowy lub adaptacje budynków, oczywiście jeśli spełniają pozostałe warunki.

Pomoc dla młodych ludzi polega na dofinansowaniu do wkładu własnego. Dofinansowanie odbywa się jednorazowo - w przypadku kredytów wypłacanych w transzach dofinansowanie wypłacane jest w ramach ostatniej transzy kredytu.

Kto może skorzystać z programu?

Pomoc może otrzymać małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dzieci i osoba samotna w wieku do 35 lat. Wyjątek stanowią osoby wychowujące przynajmniej 3 dzieci, których nie dotyczy to ograniczenie.

Jakie warunki musi spełnić kupowana nieruchomość:

  • musi być położona na terytorium RP
  • musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy
  • powierzchnia użytkowa nie może przekraczać:

75 m2 dla lokalu mieszkalnego lub 85 m2, w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku klient wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych

100 m2 dla domu jednorodzinnego lub odpowiednio 110 m2, gdy w dniu złożenia wniosku klient wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych

  • cena musi mieścić się w limitach cenowych wyznaczonych dla danej gminy

 

Zapraszmy na spotkanie z doradcą Open Finance w celu zapoznania się ze szczegółami programu MDM.