×
  Anna Krzyżewska

  Anna Krzyżewska / Ekspert Finansowy Ekspert Finansowy

  ABC budowy domu na wiosnę Kredyt hipoteczny

  Wiosna to tzw. „gorący sezon” dla kredytów budowlanych czyli przeznaczonych na budowę domów. Aby móc ubiegać się o taki kredyt, trzeba przede wszystkim być właścicielem działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja.

  Należy także posiadać pozwolenie na budowę (zamiennie ze zgłoszeniem - według nowelizacji Prawa budowlanego od lipca 2015 roku). W niektórych bankach możliwe jest też sfinansowanie zakupu działki i budowy domu w ramach jednego kredytu.  

  Na co zwrócić uwagę wybierając projekt?

  Z kredytowego punktu widzenia jednym z najbardziej istotnych parametrów jest powierzchnia budowanego domu. Niektóre banki zwracają uwagę wyłącznie na powierzchnię użytkową, inne zaś na całkowitą powierzchnię realizowanej inwestycji. Parametr ten ma znaczenie przy określaniu minimalnych kosztów budowy. Zdecydowana większość banków określa minimalny koszt budowy poprzez „m2” domu, weryfikując tym samym czy wnioskowany kredyt budowlany - wraz z posiadanym wkładem własnym klienta - pozwoli na zakończenie inwestycji tzn. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeśli kwoty te według oceny banku okażą się niewystarczające, bank może zaproponować udzielenie wyższej kwoty kredytu, jednak czasem zdarza się, że w takiej sytuacji bank odmawia finansowania inwestycji.

   

  „Kręgosłup” kredytu budowlanego

  Podstawowym dokumentem, który ma najważniejszy wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu jest kosztorys prac budowlanych. Na jego podstawie bank szacuje czy inwestycja ma szansę zostać zrealizowana oraz określa harmonogram i wysokość wypłacanych transz na budowę. Banki mają określone różne wzory takich kosztorysów i dokładne wymagania dotyczące podziału całkowitej kwoty kredytu na poszczególne etapy inwestycji. Dostarczenie tych dokumentów sprawia najwięcej trudności klientom, ale doświadczony doradca pomaga w ich uzupełnieniu, dodatkowo negocjując z bankiem.

   

  Wypłata i spłata kredytu

  Kredyt budowlany wypłacany jest w transzach, których wysokość wynika ze złożonego w banku kosztorysu prac budowlanych. W czasie wypłaty transz, kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do spłaty odsetek od wypłaconej kwoty, zaś pełną spłatę rat kapitałowo – odsetkowych rozpoczyna najwcześniej po całkowitej wypłacie kredytu. Na wypłatę kredytu i realizację budowy banki najczęściej wyznaczają 2-letni termin.

   

  Rozliczanie z bankiem

  Większość banków uzależnia wypłatę kolejnej transzy kredytu od rozliczenia się z poprzednio wypłaconej kwoty, a rozliczanie następuje zwykle w formie inspekcji upoważnionego pracownika banku. To on potwierdza czy założone w kosztorysie prace budowlane zostały zrealizowane. Prace muszą być potwierdzone również odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Banki odeszły już od potwierdzania prac fakturami na zakup materiałów i/lub robociznę.

   

  Kredyt budowlany jest postrzegany jako jeden z najbardziej skomplikowanych produktów bankowych na rynku, zarówno na etapie wyboru banku, złożenia dokumentacji jak i jego wypłaty. Warto przy wyborze kredytu budowalnego skorzystać z porady doradcy, który przejmie część obowiązków na siebie, ułatwiając całą procedurę, a także negocjując z bankiem parametry cenowe kredytu.

  Ekspert Finansowy

  Anna Krzyżewska
  Ekspert Finansowy
  ul. Wojska Polskiego 3A
  11-400 Kętrzyn

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie