Na scoring kredytowy, czyli jakościową ocenę klienta ma wpływ szereg czynników, niekoniecznie ze sobą spójnych przy pierwszej pobieżnej ocenie. Do tego zalicza się np. wykształcenie klienta, ale również czas zameldowania pod obecnym adresem czy okres posiadania rachunku w danym banku. Bank weryfikuje staż pracy, zajmowane stanowisko czy posiadany majątek. Ze wszystkich cech tworzona jest siatka, w której za każdą z nich otrzymuje się punktację. Przekroczenie minimalnego progu skutkuje pozytywną rekomendacją i wstępną zgodą banku na uzyskanie kredytu. Zdarza się, że im lepsza z punktu widzenia tych cech i pożądana przez bank jakość klienta, tym lepsze warunki cenowe kredytu lub nawet wyższa dostępna kwota kredytu.

System scoringowy jest systemem automatycznym, mechanicznym, na którego wpływu nie ma człowiek. Czyli dobra wola analityka czy doradcy bankowego nie ma w przypadku kredytu zastosowania. Waga poszczególnych cech jest tajemnicą banku.

Każdy bank ma własny, niezależny system scoringowy. Ustala go na poziomie zależnym od tego, do jakiej grupy docelowej chciałby dotrzeć ze swoją ofertą. Dlatego odmowa udzielenia kredytu przez jeden bank z powodu odrzucenia wniosku przez scoring nie jest równoznaczna z odmową innych banków.

Doradcy są często w stanie ocenić, jak dany profil klienta zbieżny jest z profilem pożądanym przez poszczególne banki i z dużą dokładnością dopasować ofertę i wybrać odpowiednią instytucję. W przypadku wątpliwości, warto poprosić więc o pomoc specjalistę.

Anna Krzyżewska
Doradca finansowy
ul. Wojska Polskiego 3A
11-400 Kętrzyn
Kontakt z doradcą