×
  Anna Krzyżewska

  Anna Krzyżewska / Ekspert Finansowy Ekspert Finansowy

  Co to jest scoring kredytowy Kredyt hipoteczny

  Scoring kredytowy jest to w dużym uproszczeniu jakościowa ocena klienta, jakiej dokonuje bank. Aby dokonać tej oceny zadaje szereg pytań, w ocenie klienta zbędnych bądź dziwnych, by zakwalifikować klienta do odpowiedniej klasy ryzyka.

  Na scoring kredytowy, czyli jakościową ocenę klienta ma wpływ szereg czynników, niekoniecznie ze sobą spójnych przy pierwszej pobieżnej ocenie. Do tego zalicza się np. wykształcenie klienta, ale również czas zameldowania pod obecnym adresem czy okres posiadania rachunku w danym banku. Bank weryfikuje staż pracy, zajmowane stanowisko czy posiadany majątek. Ze wszystkich cech tworzona jest siatka, w której za każdą z nich otrzymuje się punktację. Przekroczenie minimalnego progu skutkuje pozytywną rekomendacją i wstępną zgodą banku na uzyskanie kredytu. Zdarza się, że im lepsza z punktu widzenia tych cech i pożądana przez bank jakość klienta, tym lepsze warunki cenowe kredytu lub nawet wyższa dostępna kwota kredytu.

  System scoringowy jest systemem automatycznym, mechanicznym, na którego wpływu nie ma człowiek. Czyli dobra wola analityka czy doradcy bankowego nie ma w przypadku kredytu zastosowania. Waga poszczególnych cech jest tajemnicą banku.

  Każdy bank ma własny, niezależny system scoringowy. Ustala go na poziomie zależnym od tego, do jakiej grupy docelowej chciałby dotrzeć ze swoją ofertą. Dlatego odmowa udzielenia kredytu przez jeden bank z powodu odrzucenia wniosku przez scoring nie jest równoznaczna z odmową innych banków.

  Doradcy są często w stanie ocenić, jak dany profil klienta zbieżny jest z profilem pożądanym przez poszczególne banki i z dużą dokładnością dopasować ofertę i wybrać odpowiednią instytucję. W przypadku wątpliwości, warto poprosić więc o pomoc specjalistę.

  Ekspert Finansowy

  Anna Krzyżewska
  Ekspert Finansowy
  ul. Wojska Polskiego 3A
  11-400 Kętrzyn

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie