Każdy klient starający się o kredyt, czy to gotówkowy, czy hipoteczny, poddawany jest swoistemu prześwietleniu. Sprawdzana jest zdolność kredytowa, na którą wpływ mają dochody klienta, jak również jego zobowiązania i wydatki stałe. Poziom szczegółowości prowadzonych czynności bankowych zależy od kredytu oraz kwoty, jaką klient chce w instytucji finansowej uzyskać.

Co to jest zdolność kredytowa - definicja

Jest kilka definicji zdolności kredytowej, najczęściej stosowaną jest ta, zgodna z prawem bankowym, rozumiana jest jako zdolność kredytobiorcy, tj. podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (definiowanego jako kapitał razem z odsetkami) w określonych terminach płatności (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – prawo bankowe).

Zdolność a pożyczka gotówkowa

W przypadku mniejszych i prostych zobowiązań, takich jak kredyty gotówkowe, pożyczki czy limity karty kredytowej, badanie zdolności nie jest procesem bardzo szczegółowym. Często bank wymaga tylko oświadczenia o dochodach i weryfikuje historię w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zdarzają się sytuacje, że wystarczy tylko dowód osobisty, gdy posiadamy konto w danej instytucji.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

W przypadku kredytu hipotecznego badanie możliwości klienta do spłaty zobowiązania jest dużo bardziej szczegółowe. Bank analizując danego kredytobiorcę zwraca uwagę nie tylko na jego dochód i inne zobowiązania, ale wymaga dużo więcej dokumentów i zaświadczeń. Sprawdzana jest również bardzo szczegółowo historia w Biurze Informacji Kredytowej. Każde opóźnienie w przeszłości ma wpływ na punktację w BIK-u, a wspomniana klasyfikacja płatności raty zobowiązania kredytowego, może decydować o uruchomieniu lub wstrzymaniu pożyczki. Bardzo istotną kwestią jest również stan cywilny osoby zainteresowanej, jak również ilość osób w gospodarstwie domowym. Przy kredycie hipotecznym istotną kwestią jest nawet miejsce zamieszkania, ponieważ koszty utrymania zakładane przez bank często rosną wraz z liczbą ludności w danej miejscowości.

Zdolność kredytowa a banki

Bardzo istotną informacją jest to, że każdy bank indywidualnie podchodzi do klienta i ocenia zdolność kredytową. W każdej instytucji kwota, jaka może zostać przyznana może być inna. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w bankach, gdzie proponowana kwota kredytu jest wyższa, warunki kredytowe mogą być mniej korzystne, co w przeliczeniu na poszczególne raty, generuje większy koszt całego zobowiązania.

Piotr Hulaj
Starszy Doradca Finansowy
ul. Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Kontakt z doradcą