Definicja – oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe przedstawia zysk osiągany za zdeponowanie środków na lokacie bankowej. Poziom wynagrodzenia (zysk) jest taki sam przez cały czas trwania umowy.

Definicja – oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie zmienne to wskaźnik przedstawiony w punktach procentowych, pokazujący, jaki zysk można uzyskać podczas trwania depozytu. Poziom oprocentowania jest zmienny w czasie obowiązywania umowy.

Banki oferują produkty kredytowe i inwestycyjne. Obie kategorie dodatkowo podzielone są ze względu na okres trwania danych rozwiązań finansowych.

Kredyty i lokaty krótkoterminowe

Oferty krótkoterminowe w bankach są to produkty, które trwają maksymalnie do dwunastu miesięcy. W takich rozwiązaniach stosowane jest oprocentowanie stałe, ponieważ przez dwanaście miesięcy występuje małe ryzyko, że sytuacja na rynku finansowym zmieni się tak drastycznie, że będzie trzeba modyfikować warunki zawarte w umowie. Przez okres do dwunastu miesięcy bank jest w stanie zagwarantować stałe warunki osiągania zysku, albo oprocentowania zobowiązania kredytowego.

Kredyty i lokaty długoterminowe

Produkty długoterminowe w bankach to rozwiązania, które trwają powyżej roku. Stosowane jest w nich zwykle oprocentowanie zmienne. Podyktowane jest to dynamiką rynku finansowego i możliwością zmian warunków kształtujących sytuację inwestycyjno-kredytową. W rozwiązaniach o długim okresie trwania, bank nie może zagwarantować stałego oprocentowania, ponieważ zarówno bank, jak i klient mogliby stracić na takim rozwiązaniu. Oprocentowanie mogłoby być zbyt niskie lub zbyt wysokie.

Anna Krzyżewska
Doradca finansowy
ul. Wojska Polskiego 3A
11-400 Kętrzyn
Kontakt z doradcą