Perspektywy dla przyszłych emerytów są złe. Nasza emerytura może być nawet o ponad połowę niższa niż nasza ostatnia pensja. Żeby zagwarantować sobie godną emeryturę, musimy zacząć oszczędzać na ten cel jak najwcześniej. Jedną z metod jest oszczędzanie w IKE.

Według ekspertów z towarzystw ubezpieczeniowych świadczenia emerytalne w 2050 roku spadną do poziomu 30% ostatniego dochodu. Wskaźnik ten, to tzw. stopa zastąpienia, obecnie wynosi on 60% *. Oznacza to, że jeśli teraz nasze dochody wynoszą 2 000 złotych brutto, to po przejściu na emeryturę jeszcze w 2016 roku dostaniemy świadczenie w wysokości około 1 210 złotych. Jeśli przy tych samych dochodach przeszlibyśmy na emeryturę za 35 lat, to dostalibyśmy o połowę mniej.

Starzejące się społeczeństwo

W Polsce spadek wysokości świadczeń emerytalnych spowodowany jest m.in. procesem starzenia się społeczeństwa. Według danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych około 2060 roku na jednego emeryta będzie przypadała jedna osoba w wieku produkcyjnym. Obecnie na wypłatę jednego świadczenia emerytalnego pracują prawie 3 osoby. Oznacza to, ze proporcja znacznie się zmieni na niekorzyść przyszłych emerytów. Dotkliwie odczuje to obecne pokolenie 20-sto latków.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Aby poprawić swoją sytuację przeciętny Polak w wieku około 35 lat powinien odkładać przynajmniej 10% swoich rocznych dochodów. Jedną z popularniejszych form gromadzenia kapitału na swoją przyszłość są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Rozwiązania te, to formy dobrowolnego odkładania środków na emeryturę i obok Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) stanowią podstawę tzw. trzeciego filaru.

Prawo do korzystania z IKE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Na jedno konto może wpłacać środki tylko jedna osoba, więc w tym przypadku nie ma rozwiązań grupowych - rodzinnych. IKE można założyć w jednej z wielu instytucji, które dają nam do wyboru różne formy oszczędzania.

Indywidualne Konto Emerytalne można założyć między innymi:

  • w bankach, w formie rachunku oszczędnościowego lub lokat;
  • w ramach rachunku maklerskiego lub w postaci funduszy inwestycyjnych;
  • w zakładach ubezpieczeń na życie jako polisy ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym.

Istotną cechą jest to, że zgromadzone środki w ramach takiego rozwiązania, nawet po śmierci założyciela programu nie przepadną, tylko zostaną wypłacone spadkobiercom.

*źródło: stat.gov.pl

Piotr Hulaj
Starszy Doradca Finansowy
ul. Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Kontakt z doradcą