Naszą inwestycją zarządzają jednak specjaliści, dlatego możemy skorzystać z tego rozwiązania, posiadając tylko podstawową wiedzę o inwestowaniu.

Fundusz inwestycyjny to dobry wybór dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia w obszarze inwestowania, a które chcą zainwestować część środków. Jedynym ich zadaniem jest określenie, czy wolą bezpieczniejsze, czy ryzykowne opcje, a następnie wykupienie odpowiednich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów.

Dlaczego warto zainwestować w fundusze?

Przede wszystkim warto inwestować w fundusze, aby oszczędzać czas. Specjaliści z zakresu rynków kapitałowych zbierają pieniądze pojedynczych inwestorów, śledzą ruchy na giełdzie i za nich poszukują najlepszych inwestycji. Nasze oszczędności są lokowane w różne instrumenty (np. akcje, obligacje), dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich utraty. Jeśli nie będziemy zadowoleni z zarządzania naszym portfelem, to w każdej chwili możemy wypłacić nasze pieniądze.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Zasadniczo są dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych. W otwartym funduszu inwestycyjnym kupujemy jednostki uczestnictwa, które towarzystwo ma obowiązek obowiązkowo odkupić, jeśli taka jest wola ich posiadacza. W ramach zamkniętego funduszu inwestycyjnego nabywamy certyfikaty inwestycyjne, które potem możemy jeszcze sprzedać. Towarzystwo robi to zdecydowanie rzadziej niż w przypadku jednostek uczestnictwa.

Który fundusz wybrać?

Fundusze różnią się poziomem ryzyka. W jednym inwestuje się pieniądze w bezpieczniejsze, a w innych w bardziej ryzykowne instrumenty. Zanim więc wybierzemy fundusz, musimy zastanowić się, jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść i jakiego zysku oczekujemy. Mamy do wyboru:

  • bezpieczne fundusze rynku pieniężnego (okres inwestycji jest krótki, a ryzyko i zysk niewielkie),
  • fundusze obligacji (w portfelu dominują obligacje, które charakteryzują się wyższym możliwym zyskiem i umiarkowanym ryzykiem),
  • fundusze mieszane (składają się z akcji i obligacji, więc zysk i ryzyko kształtują się na średnim poziomie),
  • fundusze akcji (składają się tylko z akcji, więc możliwy zysk, ale także ryzyko są najwyższe).

Gdzie kupić jednostki uczestnictwa?

Aby zacząć inwestycje w funduszu, musimy nabyć jednostki uczestnictwa. Możemy to zrobić w oddziale banku, za pośrednictwem doradcy finansowego, poprzez platformę internetową albo w ramach ubezpieczenia na życie. Pamiętajmy, aby wcześniej zapoznać się z wysokością opłat i prowizji, które instytucje te pobierają za pośrednictwo.

Ważne jest, aby od razu nie inwestować całej gotówki, którą posiadamy. Co prawda, im wyższa zainwestowana kwota, tym większa szansa na zysk, ale znacznie wzrasta także ryzyko. Lepiej rozpocząć od niższej kwoty, a resztę środków, które posiadamy wpłacić na lokatę do banku.

Kamil Biernat
Ekspert Finansowy
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
Kontakt z doradcą