Oprócz stresu jakiego doznaliśmy będąc uczestnikami wypadku lub kolizji, mogą nas czekać kolejne nerwowe sytuacje związane z uzyskaniem odszkodowania z polisy OC sprawcy. Kierując się kilkoma prostymi zasadami ograniczymy formalności i szybciej otrzymamy pieniądze.

Wskazanie sprawcy

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest bezsporne wskazanie sprawcy całego zdarzenia. Jeśli nie ma wątpliwości, kto jest winny, można uniknąć wzywania policji. Wystarczy sporządzenie odpowiedniego oświadczenia - uczestnicy sytuacji drogowej wskazują osobę winną, która w sposób jasny deklaruje przyznanie się do spowodowania kolizji czy wypadku. Jeśli osoby biorące udział w zdarzeniu nie mogą dojść do porozumienia, należy pamiętać o wezwaniu odpowiednich służb, które ostatecznie stwierdzą, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie sytuacji drogowej. Taka informacja bardzo przyspiesza proces likwidacji szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Szybkie zgłoszenie szkody

Następną czynnością, którą trzeba wykonać, jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ustawowo na zgłoszenie szkody osoba poszkodowana ma 3 lata. Trzeba pamiętać, że im dłużej się zwleka z tym faktem, tym proces wypłaty będzie dłuższy, ponieważ mogą pojawić się podejrzenia o celowe zwiększenie rozmiaru wyrządzonej szkody.

Ustalenie rozmiaru szkody

Po zgłoszeniu szkody następuje oszacowanie wysokości należnego odszkodowania. Proces wyceny zależny jest od rzeczoznawcy, który po oględzinach wylicza kwotę pokrywającą koszty naprawy auta. Należy pamiętać, że po przedstawieniu kosztorysu przez towarzystwo ubezpieczeniowe przysługuje możliwość odwołania się od wysokości kwoty i zawnioskowania o wyższą stawkę.

Skorzystanie z dodatkowych elementów ubezpieczenia

Podczas procesu likwidacji szkody warto pamiętać, że w ramach uzyskanego świadczenia przysługuje nie tylko rekompensata za stratę materialną, ale również egzystencjalną. W ramach OC osobie poszkodowanej przysługuje również pomoc psychologa czy pokrycie kosztów leczenia.

Kamil Biernat
Ekspert Finansowy
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
Kontakt z doradcą