Świadomość Polaków dotycząca oszczędzania jest coraz większa. Obecnie najczęściej wybieranym instrumentem do lokowania kapitału są bankowe depozyty. Lokaty dzielą się na rozwiązania bezpieczne i objęte większym ryzykiem. Warunki rozwiązań często zależą również od czasu, na jaki środki zostają umieszczone w banku, jak również od kwoty, którą dysponuje inwestor.

Lokata na długi czy krótki okres – jakie rozwiązanie wybrać

Im rozwiązanie dłuższe, tym lepsze. Związane jest to z tym, że im więcej czasu bank może obracać zainwestowanymi środkami, tym wyższe zyski osiągnie, co ma przełożenie na większą korzyść dla klienta. Trzeba pamiętać, że każde oprocentowanie lokaty przedstawiane jest w skali rocznej. Tak zwane super oferty na poziomie 5 procent, ale okresie trwania dwóch miesięcy, finalnie mogą być niżej oprocentowane niż standardowa lokata roczna. Ważnym aspektem jest również to, na ile klient chce zamrozić dostęp do kapitału. Rezygnacja z lokat jest procesem nieopłacalnym, ponieważ grozi utratą odsetek, a czasami części zainwestowanego kapitału.

Kwota do dyspozycji

Istotną kwestią co do wyboru lokaty, a nawet wpływającą na to, czy w ogóle istnieje sens z takiego depozytu korzystać, jest kwota, jaką dysponuje klient. Trzeba wziąć pod uwagę, że chociaż zwykle nie ma dolnego limitu inwestycji (to zależy od ofert bankowych), to jednak zakładanie takiego rozwiązania na kwotę poniżej pięciu tysięcy jest nieopłacalne. Analogicznie, by uzyskać wyższy zysk, należy zainwestować więcej środków. W tej kwestii warto jednak pamiętać, że cała kwota deponowana na lokacie jest całkowicie zamrożona i nie można z niej korzystać do końca okresu trwania rozwiązania bankowego.

Lokata bezpieczna czy z dodatkowym ryzykiem

Zwykła, czysta lokata bez żadnych dodatkowych programów inwestycyjnych jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym. Posiada zabezpieczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dzięki czemu nie ma możliwości utraty zainwestowanych środków. Takie rozwiązania są najniżej oprocentowane. Na rynku występują również lokaty połączone z programami inwestycyjnymi. Na takie produkty trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ często są to rozwiązania objęte dużym ryzykiem, a lokata jest tylko krótkoterminowym dodatkiem.

Marcin Hofman
Ekspert Finansowy
ul. Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań
Kontakt z doradcą