Budując dom, można skorzystać z pomocy rządowej, w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ubiegając się o dofinansowanie, należy spełnić warunki regulujące zasady przyznawania dotacji.

 Definicja

MdM- Mieszkanie dla Młodych, jest to rządowy program funkcjonujący od 2014 r. w Polsce, następca programu „Rodzina na Swoim”. Założeniem tej inicjatywy jest umożliwienie ludziom młodym zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Program został powołany ustawą z dnia 27 września 2013 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu przez młodych ludzi (Dz.U. 2013, poz. 1304).

Warunki korzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych” przy budowie domu

Żeby skorzystać z rządowego wsparcia, należy spełnić określone warunki, takie jak: wiek osoby przystępującej do programu, rynek z którego pochodzi nieruchomość, limit cenowy, limit powierzchniowy. Wszystkie te aspekty są rygorystycznie weryfikowane zarówno przez bank kredytujący jak i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wiek osoby przystępującej do programu

Z programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać osoby, które w momencie otrzymania pozwolenia na budowę domu nie ukończyły jeszcze 36 lat. W przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego nabywcy nieruchomości. Istotnym warunkiem jest również to, że osoba chcąca uzyskać dofinansowanie, nie może być właścicielem żadnej nieruchomości.

Rynek z którego pochodzi dom jednorodzinny

By móc skorzystać z programu, nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego, czyli musi zostać zakupiona od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, takich jak deweloper czy spółdzielnia mieszkaniowa. Jest też możliwość budowy domu w systemie gospodarczym czyli bez pomocy firm remontowo-budowlanych. W takim przypadku klient otrzymuje częściowy zwrot podatku VAT za wykorzystane materiały. Dla 23-procentowej stawki VAT wynosi on 65,22 procent kwoty na fakturze. Maksymalną kwotę ogranicza współczynnik związany z ceną metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu. Współczynnik ten obliczany jest na potrzeby określania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Żeby skorzystać z dofinansowania, pozwolenie na budowę musi być wydane po 1 stycznia 2016 roku.

Limit powierzchni nieruchomości

Ważnym aspektem jest metraż nieruchomości. By uzyskać dopłatę z programu „Mieszkanie dla Młodych”, dom jednorodzinny może mieć maksymalnie 100 metrów kwadratowych, chyba, że nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci - wtedy limit zostaje zwiększony do 110 metrów kwadratowych.

Marcin Hofman
Ekspert Finansowy
ul. Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań
Kontakt z doradcą