Księga wieczysta podzielona jest na działy:

I Dział to podstawowe informację dotyczące mieszkania: jego wielkość, liczba pokoi itp.

II Dział określa Właściciela nieruchomości. Są tam dane Sprzedającego oraz informacje o dokumentach, na podstawie, których stał się on właścicielem nieruchomość.

III Dział nosi tytuł Prawa, Roszczenia i Ograniczania. Warto zwrócić uwagę na mogące tu wystąpić ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością przez Właściciela.

IV Dział to Hipoteka – tu znajdziemy informację czy obecny Właściciel posiada kredyt obciążający nieruchomość.

Warto na spotkanie z doradcą przynieść nr księgi wieczystej. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić wpisy w niej zawarte, dwa z nich są szczególnie istotne dla Kupujących.

Pierwszy to wpis o ograniczeniu rozporządzaniem nieruchomością zawarty w III dziale KW tj. prawo dożywotniego mieszkania. Kupując mieszkanie z takim wpisem w KW trzeba bezwzględnie pamiętać, iż zapis ten musi zostać wykreślony przed przeniesieniem własności, aby nie okazało się, że kupiliśmy mieszkanie, w którym możemy mieć niechcianego lokatora. W sytuacji, gdy dożywocie nie zostanie wykreślone z księgi wieczystej, żaden bank nie udzieli nam kredytu na jego zakup.

Drugim istotnym dla Kupującego wpisem jest hipoteka zawarta w IV Dziale KW. Znajdziemy tam informację, że sprzedający mieszkanie skorzystał z kredytu na jego sfinansowanie. Kiedy przy zakupie takiej nieruchomości posiłkujemy się kredytem należy pamiętać o tym, że Sprzedający musi nam dostarczyć zaświadczenie z banku, w którym zaciągnął kredyt, z informacją o wysokości kredytu oraz numerze rachunku do jego spłaty. Dodatkowo na takim zaświadczeniu powinna znajdować się informacja, iż po spłacie zobowiązania bank wykreśli hipotekę z księgi wieczystej. W tej sytuacji  bank, w którym otrzymamy kredyt na zakup naszego wymarzonego „M” przeleje środki na rachunek wskazany w zaświadczeniu, a  ewentualną nadwyżkę przekaże na konto sprzedającego.

Kiedy mieszkanie na ma jeszcze urządzonej księgi wieczystej, a takie sytuacje zdarzają się, gdy kupujemy np. mieszkanie spółdzielcze, należy poprosić Sprzedającego o zaświadczenie ze spółdzielni, iż nie ma przeciwskazań do założenia KW. W tym przypadku w akcie notarialnym, w którym zostanie przeniesiona własność nieruchomości, zostanie również założona KW.

Wszystkie informacje dotyczące wpisów w księdze wieczystej oraz pozostałe informacje dotyczące formalności przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym, szczegółwo przedstawi doradca na spotkaniu.

 

Paweł Kawka
Ekspert Finansowy
ul. Masarska 9
31-534 Kraków
Kontakt z doradcą