Proces otrzymania kredytu rozszerzonego o pomoc z programu „Mieszkanie dla Młodych” (Program otrzymania wsparcia rządowego w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi) można podzielić na siedem etapów:

  • weryfikacja (w wybranym banku) na podstawie informacji pochodzących od klienta oraz dokumentacji papierowej, po czym bank wydaje wstępną decyzję
  • przyjęcie wniosku od klienta o dotację przez bank
  • weryfikacja klienta w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego
  • rejestracja wniosku w systemie BGK
  • analiza oraz decyzja w sprawie wniosku w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego
  • podpisanie umowy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
  • uruchomienie zobowiązania

Definicje:

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego jest to krajowa instytucja rozwoju. Bank jako jedyny w całości należy do Skarbu Państwa. Został powołany na mocy ustawy, która ma wspierać rządowe programy gospodarcze.

MdM – Mieszkanie dla Młodych - funkcjonujący od 2014 w Polsce rządowy program dotacji do mieszkań, mający na celu pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Program został powołany Ustawą z dnia 27 września 2013 r.

1. Weryfikacja na podstawie informacji pochodzących od klienta oraz dokumentacji papierowej:

Na etapie weryfikacji bank sprawdza:

- czy klient spełnia warunki by uzyskać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych (na przykład wiek klienta, posiadanie lokali mieszkalnych)

- parametry nieruchomości (metraż, cena)

- parametry kredytu (okres kredytowania)

2. Decyzja wstępna:

Na kolejnym etapie bank podejmuje wstępną decyzję dotyczącą rozpoczęcia procesu kredytowania. Po pozytywnej odpowiedzi zaczyna się proces kompletowania dokumentacji.

3. Złożenie przez klienta w banku wniosku o dotację:

Klient wypełnia wniosek o dofinansowanie wkładu własnego. Zobowiązany jest również do wypełnienia oświadczenia i zobowiązania nabywcy.

4. Weryfikacja klienta w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego:

Konieczne do weryfikacji jest złożenie oświadczenia o zgodzie do przetwarzania danych w BGK. Po wprowadzeniu danych, jeżeli następuje odmowa, klient nie może skorzystać z dofinansowania.

5. Uwierzytelnienie wniosku w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego:

Rejestracja wniosku następuje podczas wprowadzenia informacji o kredycie do systemu bankowego. Złożenie zapytania o dotację, sprawdzenie uprawnień oraz rejestracja wniosku muszą być wykonane w ciągu jednego dnia.

6. Ostateczne sprawdzenie i decyzja w sprawie dotacji:

Decyzja ostateczna o dofinansowaniu według ustawy musi nastąpić w przeciągu 60 dni. O decyzji BGK informowany jest doradca odpowiedzialny za proces kredytowy w danym banku. W następnej kolejności decyzja o wniosku i przyznanym limicie dofinansowania przekazywana jest klientowi.

7. Uruchomienie kredytu:

W momencie, gdy wniosek jest rozpatrzony w sposób pozytywny oraz skompletowane są wszystkie dokumenty, następuje uruchomienie kredytu z dotacją MDM. Dofinansowanie wypłacane jest jako ostatnia transza i trafia bezpośrednio do dewelopera lub instytucji sprzedającej nieruchomość.

 

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących programu MDM zapraszamy na spotkanie z doradcą Open Finance. 

Piotr Hulaj
Starszy Doradca Finansowy
ul. Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Kontakt z doradcą