Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni nas przed finansowymi skutkami zdarzenia w którym wyrządziliśmy komuś krzywdę lub zniszczyliśmy jego mienie. W sytuacji, gdy wyrządzimy komuś szkodę to poszkodowany może domagać się od nas:

  • zadośćuczynienia, gdy dozna przez nas uszczerbku na zdrowiu,
  • lub rekompensaty za dokonane zniszczenia jego mienia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, może w takim przypadku być dla nas doskonałym zabezpieczeniem finansowym. Posiadając tego typu ubezpieczenie, to z polisy, a nie z naszych własnych pieniędzy zostanie wypłacone świadczenie dla osoby poszkodowanej przez nas.

Ubezpieczenie OC przyda się nam gdy zalejemy komuś mieszkanie, czy zniszczymy przez przypadek towar wystawiony na sklepowych półkach. Ubezpieczenie przyda się również, gdy potrącimy pieszego jadąc rowerem, a także pokryje też straty wyrządzone przez nasze dzieci.

Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli nasze działanie było celowe lub było rezultatem naszego ewidentnego zaniedbania.

Gdzie można kupić takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można nabyć praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Występują warianty zarówno indywidualne, jak i pakietowe. Każda firma posiada inne sumy ubezpieczenia i rozszerzenia odpowiedzialności. Nie da się nawet określić składki orientacyjnej, ponieważ jest to jedno z tych ubezpieczeń, które przygotowywane jest indywidualnie i dopasowane do osoby zainteresowanej.

Zakres – co powinna zawierać polisa OC w życiu prywatnym

Podczas wyboru polisy należy dopasować jej zakres do stylu życia i codziennie wykonywanych obowiązków. Należy zwrócić uwagę, by ochrona obejmowała jak najwięcej zdarzeń, które mogą nam się przytrafić, ale nie ma sensu ubezpieczać się od rzeczy, które nas nie dotyczą.

Koniecznie musimy też zwrócić uwagę na wyłączenia, które w każdym towarzystwie mogą być inne.

OC indywidualne i pakietowe

Decydując się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niekoniecznie trzeba zakładać je jako oddzielną polisę. Często towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość dołączenia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, na przykład do polisy ubezpieczenia nieruchomości czy polisy turystycznej. Jednak podczas wyboru opcji pakietowej należy pamiętać, że zakres działania takiego rozszerzenia będzie działał wobec zdarzeń o profilu głównego ubezpieczenia.

Przykład: ubezpieczenie OC dołączone do ubezpieczenia nieruchomości będzie chroniło od takich zdarzeń jak zalanie mieszkania sąsiada.

Marcin Hofman
Ekspert Finansowy
ul. Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań
Kontakt z doradcą