Od momentu startu MDM w styczniu 2014 roku, do września 2015 roku, czyli w okresie, gdy program swoim zasięgiem obejmował tylko transakcje kupna na rynku pierwotnym, na 10 składanych wniosków kredytowych 1 dotyczył MDM. Z kolei od września 2015 roku, gdy dotacją rządową został objęty także rynek wtórny proporcje zmieniły się diametralnie: na 10 wniosków 8 dotyczy MDM.

Ostatnio najczęściej jestem pytany o to, jak długo jeszcze będzie działał program MDM i czy dla wszystkich zainteresowanych wystarczy środków na dofinansowanie.

Dofinansowanie z programu pokrywa wymagany przez banki wkład własny, niekiedy nawet w całości, między innymi dlatego program cieszy się taką popularnością.

MDM, zgodnie z tym, co założył ustawodawca, będzie funkcjonował do końca 2018 roku. Najprawdopodobniej nie będzie kontynuowany. Kwota maksymalnego limitu środków przeznaczonych w budżecie na 2016 rok wynosi 730.000 zł i według stanu na 29.02.2016 r. została wykorzystana w 77,39%. Łatwo przewidzieć, że środków zabraknie najprawdopodobniej już w marcu lub na początku kwietnia tego roku. Na dzień 9.03.2016 r. środki pozostałe do wykorzystania wynosiły 12%.

Po opublikowaniu informacji o wykorzystaniu całości środków na 2016 rok, banki zaprzestaną przyjmowania wniosków, które będą miały termin wypłaty dofinansowania na ten rok. Nadal będą przyjmowane wnioski z terminem wypłaty na lata kolejne, ale tylko do momentu, gdy nie zostanie przekroczony poziom 50% limitów do wykorzystania, zapisanych w ustawie na te lata.

Kwestie te regulują przepisy art. 37 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dlatego nadal będzie można składać wnioski o dofinansowanie, gdy np. inwestycja budowana przez dewelopera zostanie zakończona w 2017 lub 2018 roku.

Piotr Hulaj
Starszy Doradca Finansowy
ul. Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Kontakt z doradcą