Rodzice, którzy myślą o długoterminowym oszczędzaniu środków finansowych mają teraz dodatkowe możliwości.

Czy jest to atrakcyjna oferta? Rodzinne Obligacje Skarbowe to oferta szczególnie atrakcyjna w pierwszym roku, gdzie oprocentowanie będzie wynosiło 3,00%, a w latach kolejnych – mówiąc o dwunastoletnim wariancie – będzie to 2,00% plus inflacja. W ofercie dostępne są dwa produkty: rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe, których oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 2,60% (ROS) i rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD). Pod kątem zysku, dostępne są na rynku oferty atrakcyjniejsze – z wyższym oprocentowaniem. Mówię tu na przykład o obligacjach korporacyjnych czy programach regularnego oszczędzania, które prowadzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe czy banki. Możemy mówić w tym przypadku również o kontach oszczędnościowych, których oprocentowanie wynosi nawet 3,00% w skali roku. Pamiętajmy jednak o tym, że oferta Ministerstwa Finansów ma trafić do ludzi, którzy korzystają z świadczenia wychowawczego 500 plus. Trzeba więc spojrzeć na ofertę skierowaną do tej właśnie grupy ludzi.

Największym plusem przedstawionej przez Ministerstwo Finansów możliwości oszczędzania, jest bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Obligacje te, gwarantowane są przez Skarb Państwa – jest to najwyższy środek bezpieczeństwa jaki możemy uzyskać na rynku finansowym w Polsce. Osoby, które zdecydują się na wykupienie Rodzinnych Obligacji Skarbowych nie będą miały również większego problemu z wcześniejszym zakończeniem oszczędzania. W sytuacji, w której chcemy skorzystać ze zgromadzonych na obligacjach środków, wystarczy skorzystać z opcji przedterminowego wykupu i wycofać zgromadzone oszczędności. W sytuacji tej wartość odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 0,70 zł dla każdej sześcioletniej obligacji i 2,00 zł dla obligacji dwunastoletniej. Oszczędzanie możemy zacząć już od 100 zł – właśnie tyle wynosi cena jednej Rodzinnej Obligacji Skarbowej – oferta ograniczona jest jednak co do wysokości wkładu, który możemy tam umieścić. Po prostu, jeżeli dostajemy 500 zł z programu Rządowego 500 plus, to właśnie tyle możemy tam ulokować. Jeśli dostajemy tysiąc, to tylko tysiąc. Jest to po prostu forma oszczędzania, która na pewno pozwoli nam zabezpieczyć pieniądze, które dostajemy „extra” i którymi możemy zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci.

Polacy nie lubią jednak oszczędzać. Z wcześniejszych programów rządowych takich jak IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) korzysta 4 może 5% Polskiego społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ korzyści z oszczędzania wolnych środków finansowych chcemy zdobyć wcześniej, a na te płynące z Rodzinnych Obligacji Skarbowych, musimy czekać nawet dwanaście lat.

Paweł Kruszyński

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Kontakt z doradcą