Każda polisa turystyczna zawiera w sobie podstawowe elementy, takie jak: ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie w podróży (Asisstance), ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Warianty podstawowe ubezpieczenia turystycznego:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia pokrycie kosztów wizyty lekarskiej. Ma za zadanie zabezpieczyć finansowo transport z miejsca wypadku do jednostki pomocy medycznej. W ramach tej klauzuli ubezpieczeniowej przysługują również konsultacje medyczne, niezbędne lekarstwa oraz środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, zabiegi i badania ambulatoryjne oraz pokrycie kosztów pobytu w szpitalu i operacji.
  • Ubezpieczenie w podróży (Assistance) zapewnia pomoc przy czynnościach, takich jak: organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju, transport zwłok do kraju, pokrycie kosztów kontynuacji leczenia po powrocie do domu.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewni wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu. Do określania wielkości świadczenia lekarze orzecznicy z zakładów ubezpieczeń określają procent trwałego uszczerbku na zdrowiu danego obrażenia w oparciu o tabele Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu lub w oparciu o dokumentację leczenia.

Dodatkowe opcje dostępne w polisach podróżnych:

W każdym ubezpieczeniu turystycznym istnieje możliwość jego rozszerzenia o warianty, które wynikają z celu i sposobu spędzania czasu podczas zabezpieczonej podróży. Są to elementy, takie jak: ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa lub skrócenia wyjazdu zorganizowanego, ubezpieczenie biernego uczestnictwa w aktach terroru i zamieszkach, rozszerzenie polisy o ochronę w zakresie rekreacyjnego uprawiania sportów bądź sportów wysokiego ryzyka, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Najbardziej istotne aspekty przy zakupie polisy turystycznej:

Najważniejsze podczas wyboru ubezpieczenia turystycznego jest sprawdzenie wysokości sum odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego względem konkretnych wydarzeń. Warto zwrócić uwagę na rozszerzenia dostępne w danym towarzystwie i dopasować do własnych potrzeb.  Przykład -  przy podróżach, gdzie jedną z atrakcji będzie możliwość uprawiania kitesurfingu, należy dokupić rozszerzenie dotyczące sportów ekstremalnych. Istotną kwestią podczas wyboru wariantu ubezpieczeniowego są również wyłączenia, z którymi należy się zapoznać, by wiedzieć w jakich sytuacjach można liczyć na pomoc, a w jakich takiego wsparcia nie otrzymamy.

Piotr Hulaj
Starszy Doradca Finansowy
ul. Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Kontakt z doradcą