Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), to forma zabezpieczenia, która ma nas uchronić przed finansowymi skutkami wypadku, jakiemu możemy ulec. W przypadku ubezpieczenia NNW ochroną objęte jest nasze zdrowie i życie. Świadczenie z tego ubezpieczenia zostanie wypłacone:

  • uposażonym, w przypadku naszej śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • nam, jeśli doznamy uszczerbku na zdrowiu.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dokładnie określają w jakich przypadkach możemy liczyć na świadczenie i w jakiej wysokości. W dokumentach, które otrzymujemy wraz z polisą ubezpieczeniową, znajdziemy informację ile procent uszczerbku na zdrowiu doznajemy w przypadku kontuzji czy urazu. Na przykład złamanie ręki to 5% uszczerbku na zdrowiu, złamanie otwarte wyceniane jest na 10%, natomiast utrata całej ręki, to może być 60% uszczerbku na zdrowiu. Tabele uszczerbku na zdrowiu są przygotowywane przez poszczególnych ubezpieczycieli i mogą się różnić od siebie.

Suma ubezpieczenia

Wysokość odszkodowania, jakie możemy otrzymać zależy od określonego procentowo uszczerbku, jakiego doznaliśmy oraz od sumy ubezpieczenia. Na przykład, jeśli ubezpieczyliśmy się na 50 tys. złotych i doznaliśmy 10% uszczerbku, to ubezpieczyciel wypłaci nam 5 tys. złotych. Suma ubezpieczenia wpływa również na wysokość składki ubezpieczeniowej. Dlatego ważne jest, aby dopasować ją do swoich potrzeb, ale również możliwości finansowych. Trzeba pamiętać, że polisa z niską sumą ubezpieczenia nie będzie stanowić dla nas należytego zabezpieczenia, ponieważ pieniądze jakie otrzymamy mogą nie starczyć na pokrycie kosztów leczenia i ewentualnej rehabilitacji.

Właściwy wariant

Ubezpieczenia NNW oferowane są zazwyczaj w wariantach różniących się od siebie sumą ubezpieczenia oraz zakresem. Im pełniejszy zakres, tym więcej zdarzeń za które możemy otrzymać wypłatę świadczenia. Najlepsze ubezpieczenia to takie, które zapewniają nam ochronę także w sytuacjach nietypowych np. gdy uprawiamy sporty ekstremalne, oferują pokrycie kosztów rehabilitacji oraz dają nam możliwość otrzymania rekompensaty za czas pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Umowa może być zawarta indywidualnie, możemy przystąpić do ubezpieczeń grupowych lub skorzystać z pakietów oferowanych np. wraz z polisą OC.

Świadczenia z wielu polis

Koniecznie należy pamiętać, że ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Oznacza to, że możemy posiadać dowolną liczbę polis w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, a gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi, to wypłatę świadczenia możemy otrzymać z każdej polisy.

Kamil Biernat
Ekspert Finansowy
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
Kontakt z doradcą