Po uzyskaniu  kredytu gotówkowego kolejnym etapem jest proces spłacenia zobowiązania.

Spłata kredytu:

Zobowiązanie finansowe można spłacać na co najmniej dwa sposoby:

  1. Płatność ratalna – kredyt spłacany jest regularnie w miesięcznych ratach, których wysokość ustalona jest w umowie kredytowej. W racie kredytu uwzględniony jest zarówno kapitał, jak i odsetki za udzielenie kredytu.
  2. Całkowita spłata zobowiązania – to możliwość pełnego spłacenia kredytu przez klienta w każdym momencie trwania pożyczki. Od 2012 roku w większości przypadków nie ma już żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Korzyści z wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego:

Najważniejszą zaletą wcześniejszej spłaty zobowiązania w banku jest pozbycie się zadłużenia, które obciąża klienta nie tylko finansowo, ale ma również wpływ na jego psychikę. Po spłacie kredytu (warunkiem jest, by płatności były bez opóźnień) zdolność kredytowa klienta rośnie, ponieważ nie ma już zaległego zobowiązania. Płatności wykonywane regularnie podnoszą wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Przy wcześniejszej spłacie zobowiązania można zaoszczędzić również na odsetkach. Zysk nie będzie duży, ponieważ raty kredytowe zbudowane są w ten sposób, że na początku większość stanowi spłata odsetek, natomiast dopiero w końcowej fazie kredytu spłacany jest kapitał.

Przykład: klient posiada kredyt gotówkowy w wysokości 10 000 złotych, rozłożony na 24 równe raty z roczną rzeczywistą stopą procentową wynoszącą 17 procent. Spłacając zobowiązanie regularnie przez cały okres, zapłaci łącznie około 699 zł odsetek. Regulując takie zobowiązanie po 18 miesiącach, na odsetkach może zaoszczędzić około 60 zł.

Koszty wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego zależy od czasu, w którym zobowiązanie to zostało uruchomione. Jeśli klient skorzystał z ofert kredytu gotówkowego przed 18 grudnia 2011 roku, to opłata za wcześniejszą spłatę może wynieść nawet 6-7 procent. Jeżeli pożyczka została uruchomiona po tej dacie, to opłata za wcześniejszą spłatę może wynosić maksymalnie 1 procent. Sposób naliczenia powyższej opłaty i procedury, które zostały zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim są tak czasochłonne, że banki najczęściej po prostu rezygnują z opłaty za przedterminową spłatę kredytu.

Piotr Hulaj
Starszy Doradca Finansowy
ul. Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Kontakt z doradcą