×
  Open Finance SA

  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: kontakt@open.pl
  Kontakt

   

  Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01 – 208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, REGON: 015672908, NIP 521-32-80-836, kapitał zakładowy 743 566,63 PLN w całości wpłacony.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Open Finance:

  Paweł Dembowski

  e-mail: daneosobowe@open.pl

  Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy również poprzez kontakt korespondencyjny na adres siedziby Open Finance S.A. ul. Przyokopowa 33, Warszawa (01-208)

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Błędnie wpisane dane

  Błędnie wpisane dane

  Błędnie wpisane dane

  Błędnie wpisane dane

  Błędnie wpisane dane

  Infolinia 801 600 200

  Umów spotkanie

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie

  Open Finance w skrócie

  Open Finance S.A. to największa firma pośrednictwa finansowego w Polsce, która działa na rynku od 2004 roku. Mocną pozycję zawdzięcza połączeniu doświadczenia z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami Klientów, którym bezpłatnie porównuje produkty banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Ponad 1 000 Ekspertów Finansowych na terenie całej Polski jest do dyspozycji Klientów – już ponad 1,6 mln osób zaufało i skorzystało z usług Open Finance S.A. W ofercie znajdują się wyselekcjonowane kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, ubezpieczenia i lokaty bankowe 20 banków.