Loading...

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wibor i libor?

Wibor jest średnią stopą oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym, czyli stawką, po jakiej banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. Wysokość wiboru zależy od poziomu stóp procentowych ustalanych przez bank centralny (jego wartość zawiera się między stopą referencyjną a lombardową), oczekiwań co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz długości kontraktu (w przypadku kredytów najczęściej stosowane są stawki 3 i 6-miesięczne). Odpowiednikiem wiboru dla walut obcych jest libor. Często stosuje się również określenie euribor, które oznacza libor dla euro.

Czy bez posiadania nieruchomości można zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

Istnieje możliwość zaciągnięcia gotówkowego kredytu konsolidacyjnego bez zabezpieczenia na nieruchomości. Taki kredyt będzie jednak wyraźnie wyżej oprocentowany i udzielony na krótszy okres. Zabezpieczeniem hipotecznego kredytu konsolidacyjnego może być również nieruchomość należąca do osoby trzeciej.

Czy pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na każdy dowolny cel?

Pożyczka hipoteczna służy taniemu sfinansowaniu dowolnych potrzeb, takich jak np. zakup samochodu, edukacja, wyposażenie mieszkania, podróże. Bank nie rozlicza tego, na jaki i cel i w jakim czasie pieniądze zostały wydane. W praktyce banki zastrzegają jedynie, że nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Czy kredyt mieszkaniowy można wcześniej spłacić?

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego jest możliwa w dowolnym momencie. Bank może za to pobrać jednak opłatę, której wielkość określona jest w umowie kredytowej lub w tabeli opłat i prowizji. Często wcześniejsza spłata jest płatna przez kilka pierwszych lat kredytowania.

Jakie oprocentowanie jest korzystniejsze: stałe czy zmienne?

W Polsce nie ma dostępnych ofert z oprocentowaniem stałym przekraczającym 10 lat. Jeżeli okres kredytowania jest dłuższy, to po upływie czasu obowiązywania stałej stopy jest ona ponownie ustalana. Wybór takiej formy oprocentowania pozwala uniknąć ryzyka zmiany raty pod wpływem wahania rynkowych stóp procentowych. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku spadku stóp rynkowych rata kredytu o stałej stopie pozostanie niezmieniona. W uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku oczekiwania podwyższenia stóp przez bank centralny stała stopa jest wyższa niż aktualna zmienna, a w przypadku oczekiwania spadków niższa, ale stopa zmienna może spaść znacznie poniżej tego poziomu. Z tego powodu w Polsce zainteresowanie kredytami o stałej stopie procentowej jest marginalne. Jest to jednak ciekawa opcja dla osób obawiających się ryzyka.

Ile trwa procedura uzyskania kredytu?

Czas oczekiwania na decyzję zależy od obciążenia procesu w danym banku – może to być od kilku dni do nawet ponad miesiąca. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na skompletowanie wniosku kredytowego – dokumentów dotyczących dochodów i nieruchomości. Decyzja kredytowa jest przedstawieniem oferty banku czy i na jakich zasadach udzieli kredytu. Dokładne zapoznanie się z nią jest więc ważne, gdyż zmiana potem już gotowej umowy kredytowej, jest czasochłonna i nie zawsze możliwa. W decyzji zawarte są również często warunki do zawarcia umowy kredytowej. Dostarczenie tych dokumentów i ich akceptacja przez bank są niezbędne do przygotowania umowy. Czas pisania umów jest również zróżnicowany– z reguły ok. 3-5 dni. Mając w ręce umowę kredytową, na rynku wtórnym możemy podpisać akt notarialny, w którym określamy termin wpłaty na konto zbywcy. Czas ten powinien być uzależniony od terminu, jaki w umowie kredytowej określa bank – w praktyce maksymalnie 7 dni roboczych. Do tego trzeba dołożyć dwa dni na pozostałe formalności. Po spełnieniu tych warunków trzeba złożyć w banku dyspozycję wypłaty.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem?

Taka nieruchomości nie ma mniejszej wartości, należy jednak pamiętać o właściwym schemacie płatności, który pozwala wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Najbezpieczniejszą formą jest najpierw wypłata części kredytu przeznaczonej na spłatę kredytu zbywcy bezpośrednio na konto do spłaty tego kredytu, a po otrzymaniu zaświadczenia o jego całkowitej spłacie i zgody na wykreślenie hipoteki – pozostałej części ceny na konto zbywcy. Nawet jeżeli strony transakcji uzgodnią inny wariant, bank może wymagać określonej kolejności.

Co to jest spread walutowy?

Jest to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Kredyt uruchamiany jest po niższym kursie, niż jest spłacany. W praktyce oznacza to, że łączny koszt kredytu należy zwiększyć o nawet 8%. Średnio spread wynosi ok. 4-5%.

Czy zawsze konieczne jest przedstawianie pełnej dokumentacji do wniosku o kredyt refinansowy?

Jeżeli kredyt obsługiwany jest od minimum roku, to można skorzystać z opcji uproszczonego refinansowania oferowanego przez niektóre banki. Analiza w takiej sytuacji jest oparta o oświadczenie oraz regularną spłatę rat już posiadanego kredytu.

Kiedy ustanawiana jest hipoteka w przypadku kredytu refinansowego?

Warunkiem uruchomienia kredytu refinansowego jest złożenie wniosku o wpis hipoteki. Oznacza to, że przez pewien czas w księdze wieczystej widnieje hipoteka na rzecz pierwszego banku oraz wniosek o wpisanie kolejnej. Po spłaceniu kredytu należy jednak złożyć wniosek o wykreślenie pierwotnej hipoteki wraz z załączonym zaświadczeniem o spłacie kredytu i zgodą banku.

Co to jest cross-selling?

Uzyskanie korzystniejszej marży lub prowizji może być uzależnione od skorzystania, oprócz kredytu, także z innych produktów banku np. konta osobistego, karty kredytowej, czy ubezpieczenia (np. na życie, od utraty pracy).

Najczęściej zadawane pytania

Instytucje finansowe, które nam zaufały

Alior Bank SA, BOŚ SA, Bank BPH SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank SA, mBank Hipoteczny SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, PKO BP SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Plus Bank SA, Bank Pekao SA.

Openfinance

Skontaktuj się z doradcą
Open Finance!

Wypełnij poprawnie formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.
Open Finance SA stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków Polskich.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance, w trosce o jakość usług, są rejestrowane. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Usługa dostępna w oddziale.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies
Openfinance

Prosimy o pozostawienie
opinii o stronie

POZOSTAŁO 1200 ZNAKÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.