Kalkulator odsetek kredytu hipotecznego - oblicz ratę i koszt 2021 | Open Finance

 

 

Czym jest kalkulator odsetek kredytu hipotecznego?

Kalkulator to narzędzie, które przeprowadza symulacje odsetek kredytu hipotecznego. Dlaczego są to tylko symulacje? Ponieważ każdy Klient ma swoją własną ofertę, którą uzgadniał z bankiem na własnych warunkach. Aby poznać dokładniejsze kwoty odsetek kredytu hipotecznego zachęcamy do kontaktu z naszym Ekspertem Finansowym, który przeanalizuje Państwa sytuację, przedstawi dokładne oferty banków oraz przeliczy odsetki kredytu hipotecznego.

Odsetki kredytu hipotecznego to kwota, jaką pobiera od nas bank w momencie przyznania kredytu. Nie są one płacone jednorazowo, a rozbija się je na raty miesięczne w przeliczeniu procentowym w zależności od wysokości i warunków kredytu hipotecznego. Aby zrozumieć czym są odsetki należy wiedzieć, co składa się na miesięczną ratę kredytu. Jest to m.in.:

  • Marża banku
  • Prowizja banku
  • Stopa procentowa
  • Inne składniki, takie jak ubezpieczenie

Marża to procent nałożony przez bank na kredyt hipoteczny, który staje się niejako stałą opłatą dla banku. Jest ona doliczana każdorazowo do raty miesięcznej. Kwotę tę można negocjować oraz może się zmieniać w zależności od prowizji. Prowizja jest analogiczna do marży, jednak najczęściej płaci się ją na początku przyznania kredytu i jest to opłata jednorazowa. Obie te kwoty bardzo często są od siebie zależne. W niektórych sytuacjach bank jest w stanie obniżyć albo zrezygnować z marży na rzecz wyższej prowizji i na odwrót. Wszystko zależy od możliwości kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń.

Stopa procentowa to kwota, która nie jest już zależna od banku. Wylicza się ją min. po to, by kurs złotówki był stabilny i by transakcje nie były obciążające ekonomicznie. Od tej kwoty zależy także WIBOR lub LIBOR w zależności od waluty. Są to wskaźniki, które określają wysokość oprocentowania, jaką płacą banki na rynku międzybankowym.  Do kosztów raty przy kredycie hipotecznym należy także doliczyć kwotę ubezpieczenia, najczęściej obejmuje ono nieruchomość przed zdarzeniami losowymi, jednak nie zawsze jest ono obowiązkowe i nie wlicza się w kwotę odsetek, a raczej w dodatkowe koszty kredytu.

Jak w takim razie obliczyć odsetki kredytu? Wszystko zależy od okresu kredytowania, kwoty kredytu hipotecznego oraz oprocentowania. Bardzo ważnym jest, czy posiadamy raty malejące czy równe. Różnica miedzy nimi jest taka, że przy racie równej, co miesiąc płacimy taka samą kwotę, natomiast w ratach malejących jest ona sukcesywnie pomniejszana – jak to możliwe? Odsetki naliczane są co roku i przy ratach malejących na nowo przeliczany jest kapitał jaki musimy spłacić a od niego przeliczane odsetki a kapitał im dłużej spłacany będzie coraz mniejszy.

Jak korzystać z kalkulatora? W kalkulatorze odsetek kredytu hipotecznego pierwszym wyborem jest informacja, czy posiadamy raty malejące lub równe. Następnie suwakiem zaznaczamy lub wpisujemy kwotę zobowiązania, okres kredytowania oraz oprocentowanie. Po wypełnieniu naciskamy przelicz, po czym pokaże się kwota odsetek kredytu hipotecznego. Aby ponownie przeliczyć kwotę lub zmienić dane należy nacisnąć zmień parametry w prawym dolnym rogu kalkulatora. Należy pamiętać, że w wynik, który otrzymamy jest uśrednioną kalkulacją, która ma na celu zobrazowanie kosztów, jakie pojawią się przy kredycie hipotecznym. Aby zapoznać się z konkretnymi ofertami zapraszamy do rozmowy z Ekspertem Finansowym.

 

 

Zmień parametry

Wynik kalkulacji został przygotowany w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika i ma charakter orientacyjny - poglądowy. Prezentowane wyliczenia stanowią symulację, która służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lub zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje zawarte w niniejszym materiale marketingowym oraz uzyskane w oddziale Open Finance S.A. nie mogą być traktowane jako rekomendacja lub usługa doradztwa, w tym doradztwa prawnego. Ostateczny kształt oferty kredytowej jest uzależniony od decyzji kredytowej danego banku podejmowanej w oparciu o szeregu czynników takich, jak: zdolność kredytowa kredytobiorcy, okres kredytowania, marża banku, stopa procentowa, skorzystanie z oferty dodatkowej w postaci: karty kredytowej, konta bankowego, produktu ubezpieczeniowego. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., Santander Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A.. Według stanu na dzień 25.02.2020 r.  Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami  (Dz. U.  2017 r., poz. 819 z późn. zm. – dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

Umów darmowy kontakt z Ekspertem Open Finance

  • Wygodnie - rozmowa telefoniczna lub spotkanie
  • Kompleksowe wsparcie
  • Bez zobowiązań
c5eb9ea0-7b7e-4588-b0b3-c4bc40acaff5.jpg
mbank_sg@2x (1).png
mille_sg@2x.png
pekao_hipo_sg@2x.png
pekao_sg@2x.png
bnp_sg@2x.png