Fundusze małych i średnich spółek bezkonkurencyjneRSS

02-10-2013
  • inwestowanie
  • fundusze

Fundusze małych i średnich spółek bezkonkurencyjne

Po trzech kwartałach funduszową inwestycją roku są na razie fundusze polskich akcji małych i średnich spółek, które średnio zarobiły już prawie 26 proc. Najgorzej wypadają w tym zestawieniu fundusze akcji tureckich, tracąc średnio blisko 14 proc.

 

We wrześniu aż dziewięć na dziesięć, spośród ponad 400 monitorowanych przez nas otwartych funduszy inwestycyjnych, przyniosło zyski. Do łask inwestorów szczególnie powróciły rynki wschodzące. Znaczą część strat poniesionych w drugim kwartale i na początku trzeciego kwartału tego roku, odrobiły fundusze akcji tureckich. W ubiegłym miesiącu zanotowały średni wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 8,2 proc., co uczyniło je najlepszą spośród omawianych przez nas kategorii funduszy. Po niegdysiejszych zyskach osiąganych na tureckim rynku akcji, wciąż jednak pozostaje tylko wspomnienie, bo patrząc na wyniki wypracowane od początku bieżącego roku, to fundusze akcji tureckich są najsłabszą kategorią, notując blisko 14-proc. stratę.
 
W zgoła odmiennej sytuacji są inwestorzy-patrioci. Posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek zanotowali trzeci z rzędu udany miesiąc, średnio zyskując 5,4 proc., zaś podliczając pełne trzy kwartały, już 25,7 proc., co czyni je – przynajmniej do tej pory – funduszową inwestycją roku. Klasyczne, uniwersalne fundusze polskich akcji, we wrześniu również dały zarobić (średnio 3,6 proc.), jednak od początku roku są dużo słabsze, notując średnie zyski w wysokości „jedynie” 8,4 proc.
 
Warto zauważyć, że polskie akcje, choć nasza gospodarka zaliczana jest do tzw. grupy rynków wschodzących, zachowują się w tym roku zdecydowanie lepiej w porównaniu do innych rynków z tego grona. Świadczą o tym choćby wyniki funduszy akcji europejskich rynków wschodzących, które co prawda w ubiegłym miesiącu zanotowały drugi wynik spośród wszystkich monitorowanych kategorii funduszy (średnio 5,5 proc.), zaraz po funduszach akcji tureckich, jednak od początku roku ich wynik to ledwie 0,8 proc. na plusie. Fundusze globalnych rynków wschodzących po trzech kwartałach br. notują jeszcze słabszy wynik – średnio minus 3,6 proc. (we wrześniu średnio zyskały 5,1 proc.).
 
Stopy zwrotu funduszy na koniec września br. wg kategorii
fundusz
1M▼
3M
6M
12M
24M
od początku roku
akcji tureckich
8,2%
-11,8%
-22,3%
-1,5%
11,7%
-13,8%
akcji europejskich rynków wschodzących
5,5%
3,2%
-1,8%
8,5%
18,7%
0,8%
akcji polskich małych i średnich spółek
5,4%
15,5%
21,9%
34,7%
44,3%
25,7%
akcji rosyjskich
5,1%
4,1%
-2,3%
-1,5%
8,2%
-1,2%
akcji globalnych rynków wschodzących
5,1%
4,4%
-3,5%
0,1%
8,7%
-3,6%
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
4,3%
8,3%
6,9%
18,7%
43,9%
13,0%
akcji amerykańskich (waluta)
3,9%
7,9%
8,3%
14,0%
33,3%
16,2%
akcji azjatyckich bez Japonii
3,7%
1,4%
-3,4%
2,5%
8,1%
-1,2%
akcji polskich uniwersalne
3,6%
11,2%
10,8%
16,2%
24,2%
8,4%
akcji europejskich rynków rozwiniętych
3,1%
8,8%
9,5%
17,0%
33,8%
12,0%
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2,9%
4,7%
6,4%
16,5%
23,5%
9,3%
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2,7%
2,2%
1,5%
11,4%
27,6%
9,9%
mieszane polskie aktywnej alokacji
2,6%
5,7%
3,8%
6,6%
7,5%
1,8%
mieszane polskie zrównoważone
2,4%
6,4%
4,7%
8,9%
17,0%
2,7%
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
1,9%
-2,2%
2,3%
12,8%
7,6%
4,8%
mieszane polskie stabilnego wzrostu
1,3%
3,9%
3,0%
6,7%
13,1%
1,8%
akcji amerykańskich
1,1%
2,5%
3,9%
14,3%
32,2%
18,2%
dłużne USA uniwersalne (waluta)
0,9%
0,9%
-1,8%
-0,5%
8,8%
-2,0%
mieszane zagraniczne zrównoważone
0,9%
-0,7%
-3,3%
1,5%
8,1%
-0,6%
dłużne europejskie uniwersalne (waluta)
0,4%
0,7%
0,7%
3,3%
9,8%
1,0%
dłużne polskie korporacyjne
0,4%
1,3%
2,4%
3,8%
8,7%
2,6%
dłużne polskie uniwersalne
0,4%
1,0%
1,0%
4,5%
12,4%
0,6%
dłużne polskie papiery skarbowe
0,4%
0,8%
0,2%
4,3%
12,6%
0,2%
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
0,2%
1,1%
1,5%
4,3%
9,4%
2,4%
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
-0,5%
-1,9%
-3,3%
2,1%
6,3%
1,8%
dłużne europejskie uniwersalne
-0,7%
-1,9%
1,5%
5,9%
4,9%
4,5%
dłużne zagraniczne (PLN)
-1,3%
-3,5%
-2,7%
1,7%
2,8%
1,7%
dłużne USA uniwersalne
-1,8%
-5,0%
-6,7%
-2,5%
2,9%
-1,2%
Źródło: Analizy Online.
 
Nie zachwycają natomiast fundusze papierów dłużnych. Fundusze polskich obligacji wrzesień co prawda zakończyły generalnie na plusach (średni zysk wyniósł 0,4 proc.), jednak patrząc na wyniki od początku roku, to są one rozczarowujące, czego jednak można było się spodziewać. Fundusze dłużne polskich papierów skarbowych przez dziewięć miesięcy br. średnio zarobiły ledwie 0,2 proc., Fundusze uniwersalne były tylko nieco lepsze, zyskując przeciętnie 0,6 proc.
 
Umocnienie złotego wobec dolara i euro negatywnie wpłynęło na wyniki funduszy zaangażowanych w papiery dłużne denominowane w tych walutach, z których najsłabiej wypadły fundusze dłużne USA (średnio 1,8 proc. straty).

 

 

Bernard Waszczyk, Open Finance

 

Open Finance on Facebook