Kalendarium wydarzeń

Raporty okresowe za 2020 r.:

 • 30 kwietnia 2020 r.– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019,
 • 21 maja 2020 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020 r.,
 • 10 września  2020 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone  jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2020 r.,
 • 19 listopada 2020 r.– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020 r.

Raporty okresowe za 2019 r.:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r. - 15 maja 2019 r.
 • skonsolidowany  raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe  sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2019 r. - 20 sierpnia  2019 r.
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r. - 18 listopada 2019 r.

Raporty okresowe za 2018 r.:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r. – 16 maja 2018 r.
 • skonsolidowany  raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe  sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2018 r. – 26 września  2018 r.
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2018 r. – 28 listopada 2018 r.
 • jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 - 23 kwietnia 2019 r.

Raporty okresowe za 2017 r.:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 09 maja 2017 r.
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.
 • jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 r. – 27 marca 2018 r.

Raporty okresowe za 2016 r.:

 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r.
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r.
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

Raporty okresowe za 2015 r.:

 • raport roczny za rok 2015 – 17 marca 2016 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 17 marca 2016 r.