Kontakt dla Inwestorów

Osoba odpowiedzialna za kontakt z inwestorami:

Ewelina Tylki

tel. kom.: +48 667 874 200

e - mail: ir@open.pl