Rada Nadzorcza

Jacek Lisik
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej,  ukończył: 1986 rok - Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka  przemysłowa i robotyka, mgr inż. 1989 rok - Politechnika Wrocławska,  specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż.

Posiada certyfikaty wydane przez Fundację  Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i  rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych  metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017-obecnie – Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.;
 • 2014-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.;
 • 2012-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.;
 • 2004-obecnie – Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors);
 • 2003-2004 – Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade S.A. (leasing), obecna nazwa Idea Getin Leasing;
 • 2000-2003 – Prezes Zarządu Internet Service S.A. (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl);
 • 1997-1999 – Prezes Zarządu MR Leasing Service S.A.;
 • 1995-1997 – Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service S.A. (leasing);
 • 1989-1995 – Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe).

Leszek Czarnecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Leszek  Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk  ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2005 - 2007 wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes;
 • 2005 - otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce;
 • 2004 -  dziennik "The Financial Times" uznał Pana dr Leszka Czarneckiego za  jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w  najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków  finansowych. Na prestiżową listę "FT" Pan dr Leszek Czarnecki wpisany  został jako jedyny Polak;
 • 1998 - został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie;
 • 1998 -  otrzymał nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie  Środkowej "The best CEO in Central Europe" przyznaną przez "The Wall  Street Journal";
 • 1991 - Europejski Fundusz Leasingowy S.A.;
 • 1986 -1990 - Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii "TAN" S.A., członek Zarządu, następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Stanisław Wlazło

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 2010 - 2013 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - studia doktoranckie;
 • 1980 - 1985 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) - magister.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012 - obecnie - Rewersis Sp. z o.o - współwłaściciel - Prezes Zarządu;
 • 2014 - obecnie - Elbost Sp. z o.o. - współwłaściciel - Wiceprezes Zarządu;
 • 2003 - 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu - Wiceprezes Zarządu;
 • 2003 - 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we Wrocławiu - Wiceprezes Zarządu;
 • 2002 - 2003 - Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry - Członek Zarządu;
 • 2001 - STGroup S.A. we Wrocławiu - Członek Zarządu ds. Finansowych;
 • 1999 - 2001 - MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A.) - Prezes Zarządu;
 • 1998 - 1999 - Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prokurent Spółki;
 • 1995 - 1998 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu - Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu;
 • 1995 - Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu - Specjalista ds. finansowych;
 • 1994 - 1995 - Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Oddziału;
 • 1992 - 1994 - Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu - Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu;
 • 1989 - 1992 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach - Kierownik działu ekonomicznego;
 • 1985 - 1989 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu-Laskowicach - Referent ds. ekonomicznych i planowania.

Ponadto:

 • 2018 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA w Warszawie,
 • 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie - Członek Komitetu Audytu,
 • 2016 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2016 – 2017 - Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie,
 • 2012 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 - Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
 • 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach,
 • 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.

Piotr Liszcz

Członek Rady Nadzorczej - tymczasowo delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Wykształcenie i szkolenia zawodowe:

 • W 1991r. ukończona Politechnika Wrocławska na Wydziale Informatyki i Zarządzania z wynikiem bardzo dobrym.
 • Kurs z zakresu  rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany  przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Kurs Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie odbyty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Doświadczenie zawodowe:

 • 02.09.1991 -  31.01.1992 inspektor (informatyk) PKO BP III/O Wrocław – tworzenie  programów informatycznych pomocnych do analiz finansowych.
 • 03.02.1992 -  30.09.1994 Cuprum Bank S.A. O/Wrocław najpierw inspektor wydziału  kredytowego (informatyk), następnie naczelnik wydziału rachunkowości i  analiz ekonomicznych – tworzenie programów informatycznych  usprawniających sporządzanie sprawozdawczości finansowej oddziału,  nadzór i organizacji pracy wydziału rachunkowości.
 • 01.10.1994 -  30.11.1995 główny księgowy oddziału Polski Bank Inwestycyjny S.A.  O/Wrocław – nadzór i organizacja pracy w zakresie depozytowej i  rachunkowej działalności oddziału oraz stworzenie programów do wykupu  wierzytelności od firm leasingowych, aptek i wspomagające  sprawozdawczość finansową oddziału.
 • 01.12.1995 -  31.12.1999 MR Leasing Service S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za  pion handlowy sieci zewnętrznej oraz pion ryzyka kredytowego.
 • 01.05.2003 - 30.04.2004 Carcade S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion ryzyka kredytowego.
 • 04.03.1997 -  obecnie prezes Zarządu ASV Lider Sp. z o.o. (diler samochodów SsangYong  oraz Autoryzowany Serwis Obsługi samochodów Mitsubishi) najpierw główny  księgowy, a następnie dyrektor ds. finansowych – nadzór nad działem  księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie sytuacji  finansowej spółki.
 • Od stycznia 2019r. członek Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.

Bogdan Frąckiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wrocławki - Wydział Prawa i Administracji
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 – obecnie - Elbost Sp. z o.o. - Prezes Zarządu oraz wspólnik
 • 2012 – obecnie - Rewersis Sp. z o.o. współzałożyciel i wspólnik (w tym Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013)
 • 2010 - 2011 - lider projektu; utworzenie od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie
 • 2002 – 2011 - TU na ŻYCIE EUROPA S.A. - Wiceprezes Zarządu
 • 1995 - 2011 - TU Europa S.A. – Dyrektor Wydziału Odszkodowań, a następnie przez kilka kadencji Wiceprezes Zarządu
 • 1988 - PZU SA we Wrocławiu - likwidator szkód a następnie kierownik Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych
 • 1984 – 1988 – własna działalność gospodarcza
 • 1980 - 1984   - nauczyciel w zawodowej szkole średniej

Ponadto:

 • 2020 – obecnie - Idea Box S.A. - Członek Rady Nadzorczej (od 23.12.2020 – Przewodniczący Rady Nadzorczej)
 • 2020 – obecnie - Open Brokers S.A. - Członek Rady Nadzorczej
 • 2019 – obecnie - Getin Holding S.A. - Członek niezależny Rady Nadzorczej (w tym Członek niezależny Komitetu Audytu RN)
 • 2019 – obecnie - Noble Finance SA. - Członek Rady Nadzorczej
 • 2019 – obecnie - M.W. Trade S.A. - Członek niezależny Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN)
 • 2017 – obecnie - OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. - Członek niezależny Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN

Pan Bogdan Frąckiewicz spełnia:

 • kryterium niezależności członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
 • kryterium niezależności określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
 • kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Marcin Szot

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Katedra Prawa (Specjalność: Doradztwo podatkowe)
 • Stypendium zagraniczne w Finlandii - Mikkeli Business School
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Wydział Zarządzania (Specjalność: Rachunkowość)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012 – obecnie - Getin Noble Bank S.A. - Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego (2019 – obecnie), Kierownik Zespołu w Departamencie Sprzedaży Bankowości Przedsiębiorstw (2018 – 2019), Zastępca dyrektora ds. Korporacji w Departamencie Sprzedaży Klienta Korporacyjnego i SME (2014 – 2018), Starszy Opiekun Klientów Korporacyjnych w Departamencie Sprzedaży Klienta Korporacyjnego i SME (2012- 2014)
 • 2010 – 2012 – Polbank EFG S.A. – Starszy Opiekun Klientów Korporacyjnych w Obszarze Bankowości Korporacyjnej
 • 2007 -2010 – DZ Bank Polska S.A. - Opiekun Klientów Korporacyjnych w Departamencie Klientów Korporacyjnych (02.2009 – 2010), Opiekun Klientów z sektora Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (02.2007 – 02.2009)
 • 2006 – 2007 – Bank BPH S.A. – Doradca Klienta Biznesowego z sektora MŚP
 • 2004 – 2006 – działalność gospodarcza

Pan Marcin Szot spełnia:

 • kryterium niezależności członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.