05.2011 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

05.2011 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. zwołane na 30 maja 2011 roku nie odbędzie się, a data odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zaplanowana na 20 czerwca 2011 roku.

Materiały do pkt 7-10 porządku obrad znajdują się w zakładce: Raporty okresowe → Raporty roczne

Formularze