12.2014 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularze

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Marcin Dec Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Handlu Zagranicznego, Specjalizacja: Stosunki międzynarodowe (1992-1997). Ponadto ukończył Dublin Institute of Technology. Posiada certyfikaty: Certified International Investment Analyst (CIIA®) 2004; Professional Risk Manager (PRM®) 2006; Certificate in Investments (Derivatives) SII 2007; Harvard Leadership Academy (dla BGŻ) 2006; Certificate in Quantitative Finance (CQF) 2012 oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • 01.2014 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
 • 06.2013 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
 • 03.2013 – obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • 02.2013 – obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
 • 04.2012 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A. 05.2011 –
 • 05.2012 Członek Zarządu Get Bank S.A.
 • 04.2010 – 12.2013 Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank S.A.
 • 02.2010 – 02.2013 Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
 • 06.2009 – 11.2009 Członek Zarządu Kredobank (Lwów), Grupa PKOBP
 • 01.2007 – 12.2008 Director CEE Interest Rate Derivatives Rabobank International (London)
 • 08.2004 – 12.2006 Dyrektor Departamentu Skarbu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • 07.2001 – 07.2004 Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Bank Millennium S.A.
 • 06.1999 – 06.2001 Naczelnik Wydziału Inwestycji Pasywnych Fundusz emerytalny {ego}
 • 10.1997 – 05.1999 Fixed Income Dealer Bank Współpracy Europejskiej S.A.
 • 08 . 1996 – 09.1997 Fixed Income Dealer Bank Gdański

05.2014 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

05.2014 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

01.2014 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

01.2014 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Krzysztof Spyra Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, wyróżniony dyplomem Top Ten. W latach 1995-1996 stypendysta programu Tempus na Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. Od 2010 roku do grudnia 2013 roku, pełnił funkcję prezesa zarządu Open Finance SA, oraz Home Broker Nieruchomości SA. Krzysztof Spyra jest ponadto członkiem zarządu Getin Noble Banku oraz przewodniczącym rady nadzorczej Open TFI a w Getin International S.A. i Getin International SARL– prezesem zarządu. Zasiada w radzie nadzorczej w Idea Bank SA z siedzibą w Mińsku (członek RN). Wcześniej pracował między innymi w: KPMG Polska, JP Morgan Polska i Merrill Lynch w Londynie (na stanowisku wiceprezesa).

Doświadczenie zawodowe:

 • 2010 – 12.2013 Prezes Zarządu, Open Finance SA
 • 2010 – Członek Zarządu, Getin Noble Bank SA
 • 2012– Przewodniczący Rady Nadzorczej Open TFI SA
 • 2013– Prezes Zarządu, Home Broker SA
 • 2005-2010 Wiceprezes Zarządu, Noble Bank SA
 • 2009 – Prezes Zarządu, Getin International SA
 • 2004-2005 – Wiceprezes Zarządu, Open Finance SA
 • 1997-2003 – Wiceprezes, Merrill Lynch w Londynie
 • 1996 – KPMG Polska
 • 1996 – JP Morgan Polska

Jarosław Augustyniak Ukończył kierunek bankowość i finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996 r.). Studiował na Uniwersytecie w Wiedniu w Austrii oraz na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii (1998 r.).

Doświadczenie zawodowe:

 • 1995-2000 – związany z KPMG i Siemens Finance Sp. z o.o.
 • 2000-2004 – Expander S.A. Prezes Zarządu
 • 2005 – GETIN Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej
 • 2004-2006 – Open Finance S.A. Prezes Zarządu, od 2006 Członek Rady Nadzorczej
 • 2006-2007 – Home Broker S.A. Prezes Zarządu, od 2007 Członek Rady Nadzorczej
 • 2006-2008 – Noble Bank S.A. Wiceprezes Zarządu, w latach 2008-2010 Prezes Zarządu
 • 2007 – Noble Funds TFI S.A. Członek Rady Nadzorczej
 • 2007-2011 – Getin International S.A. Członek Rady Nadzorczej
 • 2008-2011 – Noble Securities S.A. Członek Rady Nadzorczej
 • 2008 – Tax Care S.A. Członek Rady Nadzorczej
 • 2009-2011 – TU Europa S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2009-2011 – TUŻ Europa S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2009 – Getin Bank S.A. Wiceprezes Zarządu
 • 2010 – Getin Noble Bank S.A. I Wiceprezes Zarządu
 • 2010 – Idea Expert S.A. (dawniej Powszechny Dom Kredytowy S.A.) Członek Rady Nadzorczej
 • 2010 – Idea Bank S.A. Prezes Zarządu

Formularze