12.2015 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularze

Kandydatka do Rady Nadzorczej

Aneta Skrodzka-Książek: Posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie: ACCA, członek Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania, 09.2003 – Biegły Rewident; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 01.2008 – Certified Public Accountant, AICPA, Georgia, USA, 12.2003 – Certified Internal Auditor, IIA, 06.2013 – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 1991-1996 Magister: "Finanse i Bankowość", specjalizacja "Rachunkowość".

Doświadczenie:

  • 01.2015-obecnie – Idea Bank SA; Członek Zarządu, zarządzający Departamentami: Nadzoru na Spółkami Zależnymi, Ryzyka Operacyjnego oraz Compliance w Banku
  • 05.2010-12.2014 – Nordea Bank Polska, Warszawa; Dyrektor Komórki Audytu Wewnętrznego obejmującej Polskę, Rosje oraz Kraje Bałtyckie, w Banku Nordea, podmiotu w Grupie Kapitałowej Nordea Bank AB
  • 09.2007-05.2015 – KPMG LLC, Moskwa, Rosja; Dyrektor w Departamencie Audytu, z ostateczną odpowiedzialnością za badanie sprawozdań finansowych oraz Starszy Manager dla klientów wysokiego ryzyka. Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.
  • 09.1996-09.2007 – KPMG Audit, Warszawa; Starszy Manager (od 2004), w Departamencie Audytu, ICE (Informatyka, Komunikacja, Rozrywka). Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.
  • 1999-2001 – KPMG LLP, Atlanta, Georgia, USA; Supervisor w Departamencie Audytu, na podstawie oddelegowania do KPMG USA. Obsługa klientów nowych technologii, e-commerce, internet oraz software.

05.2015 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

05.2015 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularze

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Leszek Czarnecki Życiorys dostępny w zakładce: Rada Nadzorcza