11.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

11.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularze

Kandydaci do Rady Nadzorczej:

Tobiasz Bury

Wykształcenie:

 • 2013-2013 – Harvard Business School, Harvard University – Advanced Management Program, AMP 185;
 • 2006-2007 – Kellogg School of Management, Northwestern University – Master of Business Administration (MBA);
 • 1997-2002 – Szkoła Główna Handlowa (SGH) – Magister, Kierunki: Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze;
 • 2000-2001 – Umea School of Business and Economics, Umea University;

Doświadczenie:

 • 10.2016-obecnie – Idea Leasing SA – Członek Rady Nadzorczej;
 • 10.2016-obecnie – Getin Leasing SA – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2014-2016 – TU Link4 SA – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2014-2016 – Grupa PZU – Członek Zarządu TUnŻ PZU Życie SA oraz Dyrektor Grupy PZU;
 • 2010-2014 – PZU SA i PZU Życie SA – Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU;
 • 2009-2010 – PZU Życie SA – Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej PZU Życie;
 • 2009-2009 – PZU Życie SA – Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej PZU Życie;
 • 2002-2008 – The Boston Consulting Group – Manager;

 

Jacek Lisik

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył: 1986 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż. 1989 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż. Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie:

 • 2015-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji S.A.;
 • 2014-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.;
 • 2012-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.;
 • 2004-obecnie – Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors);
 • 2003-2004 – Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade S.A. (leasing), obecna nazwa Getin Leasing;
 • 2000-2003 – Prezes Zarządu Internet Service S.A. (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl);
 • 1997-1999 – Prezes Zarządu MR Leasing Service S.A.;
 • 1995-1997 – Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service S.A. (leasing);
 • 1989-1995 – Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe);

 

Stanisław Wlazło

Wykształcenie:

 • 2010-2013 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - studia doktoranckie;
 • 1980-1985 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) - magister

Doświadczenie:

 • 2012-obecnie – Rewersis Sp. z o.o – współwłaściciel – Prezes Zarządu;
 • 2014-obecnie – Elbost Sp. z o.o. – współwłaściciel – Wiceprezes Zarządu;
 • 2003-2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu;
 • 2003-2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu;
 • 2002-2003 – Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu;
 • 2001 – STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych;
 • 1999-2001 – MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu;
 • 1998-1999 – Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prokurent Spółki;
 • 1995-1998 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu;
 • 1995 – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu – Specjalista ds finansowych;
 • 1994-1995 – Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Oddziału;
 • 1992-1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu;
 • 1989-1992 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach – Kierownik działu ekonomicznego;
 • 1985-1989 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach – Referent ds ekonomicznych i planowania

Ponadto:

 • 2016-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI SA w Warszawie;
 • 2012-2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack SA we Wrocławiu;
 • 2010-2011 – Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade SA we Wrocławiu;
 • 2009-2015 – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Hovertech SA w Miłoszycach;
 • 2005-2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert SA we Wrocławiu.

10.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

10.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularze

Kandydatka do Rady Nadzorczej:

Małgorzata Szturmowicz: Posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł magistra na Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalność: tłumacz języka niemieckiego (2005 r.). Ponadto uzyskała tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność: ekonomia (2006 r.). Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009 r.). Pani Małgorzata Szturmowicz odbywa obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego rewidenta. Ponadto pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower sp. z o.o.

Doświadczenie:

 • 2014-obecnie – Idea Bank SA, Członek Zarządu;
 • 2012-2013 – Grupa Kapitałowa Idea Bank SA, Dyrektor Finansowy;
 • 2011-2012 – Tax Care SA, Dyrektor Finansowy;
 • 2004-2011 – Ernst&Young Audit sp. z o.o., Senior Consultant

08.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularze

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Izabela Lubczyńska Życiorys dostępny w zakładce: Rada Nadzorcza

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Remigiusz Baliński Życiorys dostępny w zakładce: Rada Nadzorcza

06.2016 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

06.2016 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

01.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pliki

01.2016 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE