Regularne oszczędzanie zgodnie z planem

Plany Systematycznego Oszczędzania to sposób na gromadzenie pieniędzy na przyszłość. Produkty z okresowymi wpłatami mobilizują do regularnego oszczędzania i wykorzystania długoterminowego potencjału inwestowania w fundusze inwestycyjne. Im większa jest łączna zgromadzona kwota, tym więcej środków będzie pracować na Twoją przyszłość.

ikonka wzrost inwestycji

Dokładną analizę potrzeb i akceptowanego ryzyka


ikonka dopasowana oferta

Wybór produktu oszczędnościowego dopasowanego do Twoich możliwości

ikonka elastyczny produkt finansowy

Elastyczny produkt (zmiana wysokości wpłat, dostęp do środków w trakcie trwania umowy)

Produkty regularnego oszczędzania

Plany Systematycznego Oszczędzania to nowoczesne rozwiązanie dające możliwość regularnego odkładania środków już od 100 złotych miesięcznie w gotowe strategie inwestycyjne dostosowane do indywidualnych oczekiwań oraz akceptowalnego poziomu ryzyka, przygotowane przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Dlaczego warto wpłacać systematycznie w dłuższym okresie?

  • Brak konieczności posiadania jednorazowo relatywnie dużej kwoty pieniędzy
  • Regularne inwestowanie w dłuższej perspektywie obniża zmienność wyników
  • Zmniejsza również ryzyko pomyłki – tylko część jednostek funduszu zostanie zakupiona „na górce”, a w przypadku gorszej koniunktury – przy „spadkach na giełdzie” kupujemy więcej jednostek funduszu inwestycyjnego, co ma wpływ na wyższą późniejszą stopę zwrotu

Plany Oszczędnościowe, które oferujemy cechują się dużą elastycznością oraz korzyściami:

  • oszczędzający może dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym czasie i wysokości,
  • wypłaty z produktu nie są obciążone dodatkowymi kosztami
  • bezpłatnie można dokonywać zmian strategii inwestycyjnej
  • oszczędzający samodzielnie (z dostępnych) wybiera okres oszczędzania, deklarowaną składkę miesięczną oraz strategię inwestycyjną dostosowaną do indywidualnych oczekiwań

Ponadto co roku istnieje możliwość otrzymania specjalnego bonusu lojalnościowego!

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE AGIO) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE AGIO)

IKE I IKZE to dobrowolne rozwiązania umożliwiające zabezpieczenie przyszłości emerytalnej (tzw. III filar emerytalny). Limity wpłat na IKE i IKZE  wynikają ze średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym, więc zmieniają się każdego roku.


W 2020 roku te limity wynoszą:

IKZE – 6 272,4 zł

IKE – 15 681 zł


Największymi korzyściami dla Klientów są ulgi podatkowe: zarówno w IKE, jak i IKZE zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (19%). Różnica w tej kwestii jest tylko i wyłącznie w wieku oszczędzającego, po osiągnięciu którego to zwolnienie następuje. Odkładając na IKE i chcąc skorzystać z tej ulgi podatkowej nie możesz wypłacić pieniędzy z konta przed 60 rokiem życia. Oczywiście w przypadku sytuacji losowej istnieje możliwość pełnej oraz częściowej wypłaty zgromadzonych środków (IKE), lecz wówczas Urząd Skarbowy naliczy 19 proc. podatku od wypracowanego zysku.

Kalkulatory oszczędnościowe

ikonka kalkulatora oszczędności

Oszczędzam na dowolny cel

Sprawdź ile odkładać miesięcznie, aby uzbierać wyznaczoną kwotę

ikonka kalkulatora oszczędności

Oszczędzam na spłatę kredytu

Sprawdź ile oszczędzać, aby szybciej spłacić kredyt hipoteczny

ikonka kalkulatora emerytalnego

Oszczędzam na emeryturę

Sprawdź ile odkładać miesięcznie, aby uzyskać pożądaną wysokość emerytury.

Poradnik finansowy

Jak skutecznie pomnażać i gromadzić środki?

Brak konsekwencji w oszczędzaniu 

Pierwszym, podstawowym błędem, który popełniają osoby chcące oszczędzać jest brak konsekwencji. Jeśli zależy nam na tym, by odłożyć dużą sumę pieniędzy nie możemy oszczędzać “zrywami”. Najważniejsza jest bowiem konsekwencja. Osoby, które odkładają regularnie mniejsze kwoty są w stanie zgromadzić więcej, niż ci, którzy odkładają raz na kilka miesięcy większą sumę pieniędzy. Chcąc osiągać dobre efekty w oszczędzaniu musimy więc pamiętać o regularności. 

  

Odkładanie tego “co zostanie” 

Zdarza się, że osoby, które postanowiły oszczędzać odkładają niewielkie sumy, które zostały im po zakończeniu miesiąca. Sprawia to, że kwoty są nie tylko niewielkie, ale często nie ma ich wcale. Dlatego też jeśli chcemy skutecznie oszczędzać, należy dokonać przeglądu wydatków, ustalić ile pieniędzy potrzebujemy by je pokryć oraz ile nam zostanie. Odkładając na początku miesiąca konkretną sumę zaoszczędzimy więcej. 

  

Podbieranie zaoszczędzonych pieniędzy 

W życiu każdego z nas zdarzają się nagłe, nieprzewidziane wydatki. Bardzo często w sytuacji takiej, nie myślimy racjonalnie i sięgamy po zaoszczędzone pieniądze. Nierzadko ze stratą finansową, która może wynikać np. ze zlikwidowania lokaty przed upływem terminu. Warto tego uniknąć. Zakładając, że zaoszczędzonych pieniędzy nie wydajemy na codzienne życie znacznie szybciej uda nam się zgromadzić satysfakcjonujący nas kapitał. 

  

Ryzykowne formy inwestowania 

Kolejnym błędem osób, które chcą oszczędzać jest chęć jak najszybszego pomnażania zgromadzonego kapitału. W związku z tym bardzo często zdarza się tak, że ciężko zaoszczędzone środki inwestujemy w ryzykowne przedsięwzięcia lub akcje. Tymczasem inwestowanie w akcje wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Nieprzygotowani możemy poważnie stracić. Dlatego warto w tym aspekcie skorzystać z pomocy doświadczonych Ekspertów. 

  

Brak długoterminowych celów 

  

Bardzo wiele osób myśląc o oszczędzaniu ma na myśli odkładanie pieniędzy na konkretny, często nieodległy cel, taki jak np. wymarzona wycieczka. Powoduje to, że gdy uda nam się zebrać potrzebną kwotę często rezygnujemy z dalszych oszczędności. W ten sposób nie uda nam się stworzyć “poduszki finansowej”, która zapewniłaby nam bezpieczeństwo. Nawet jeśli zbieramy pieniądze na konkretny cel warto podzielić kwotę, którą chcemy odłożyć na realizację marzeń i część z niej odłożyć na przyszłość. Dzięki temu nawet w czasie oszczędzania na swoje cele nie pozbawimy się całkowicie oszczędności.

Jednym ze sposobów na zapewnienie dziecku godnego startu w dorosłe życie jest systematyczne oszczędzanie. W jaki sposób mogą robić to rodzice? O czym powinni pamiętać?

Oszczędzanie należy zacząć jak najwcześniej

Podstawową kwestią, o której należy pamiętać decydując się na odkładanie pieniędzy dla dziecka jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie odkładania oszczędności. Dzięki temu nie będzie to zbyt uciążliwe dla domowego budżetu. Jednocześnie, systematyczne odkładanie przez kilkanaście lat z jednoczesnym inwestowaniem może przynieść naprawdę spektakularne efekty. Oszczędności z kilkunastu lat oszczędzania pozwolą dziecku na zakup dobrego samochodu, mogą stanowić wkład własny na mieszkanie lub pomóc sfinansować studia.


Konto bankowe - proste, ale bez zysków


Najprostszym rozwiązaniem dla osób, które chcą odkładać pieniądze dla dziecka jest założenie osobnego konta bankowego, na które każdego miesiąca będziemy regularnie przesyłać określoną kwotę pieniędzy (najlepiej ustalając zlecenie stałe). Rozwiązanie to ma jednak jeden poważny minus. Zwykłe konta bankowe zazwyczaj nie mają oprocentowania przez co twoje oszczędności na rzecz dziecka nie będą w żaden sposób pomnażane.


Konto oszczędnościowe - bezpieczne odkładanie na przyszłość


Rozwiązaniem bardzo podobnym, a jednocześnie znacznie bardziej opłacalnym, jest założenie konta oszczędnościowego. W tym przypadku również szybko i sprawnie przelejemy pieniądze pomiędzy rachunkami. Jednocześnie w przypadku rachunków oszczędnościowych możemy mówić o oprocentowaniu zgromadzonego kapitału, które wynosi najczęściej od 1 do 2 procent w skali roku. Poprzez kilkanaście lat życia dziecka możemy więc zyskać naprawdę sporo.


Lokaty bankowe - bardzo popularne rozwiązanie


Kolejnym sposobem na odkładanie pieniędzy dla dziecka, który warto wdrożyć w życie już po kilku latach oszczędzania jest wpłacanie pieniędzy na lokaty. Są bezpieczne, gwarantują oprocentowanie na poziomie kilku procent, a ich oferta jest naprawdę spora. Dzięki temu możemy wpłacić odłożone dla dziecka środki na kilka lat i cieszyć się odsetkami. Obecnie większość banków pozwala swoim klientom na zakładanie lokat online.


Inne sposoby odkładania pieniędzy dla dziecka


Wspomniane przez nas sposoby na odkładanie pieniędzy dla dziecka są bezpieczne, jednak nie przynoszą spektakularnych zysków. Trudno mówić więc o pomnażaniu kapitału dla swojej pociechy. Część rodziców decyduje się więc na wpłacanie pieniędzy na fundusze inwestycyjne, które inwestują nasze środki w akcje. Zysk może być naprawdę spory, warto jednak mieć również świadomość ryzyka utraty części środków.


Niezależnie od tego, jaką metodę odkładania i pomnażania pieniędzy dla dziecka wybierzemy pamiętajmy o tym, że niezwykle ważna jest regularność oszczędzania oraz dbałość o to, by rozpocząć je jak najwcześniej. Dzięki temu suma, którą uda nam się uzbierać pozwoli dziecku na realizację jego planów i marzeń w dorosłym życiu.

Rachunek oszczędnościowy i lokata - dla wygodnych


Pierwszym, najłatwiejszym, a jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem na inwestowanie swoich pieniędzy są rachunki oszczędnościowe oraz lokaty. Są to całkowicie bezpieczne produkty bankowe, których rolą jest zachowanie wartości naszych pieniędzy. W związku z małym ryzykiem oprocentowanie nie jest wysokie. W przypadku kont oszczędnościowych możemy liczyć na 1-2% odsetek. Lokaty są oprocentowane nieco wyżej, co więcej, dzięki częstej kapitalizacji odsetek w niektórych ich wariantach możemy zarobić więcej.


Fundusze inwestycyjne - sprawdź dokładnie


Kolejnym rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę poszukując sposobu na inwestowanie swoich pieniędzy są fundusze inwestycyjne. Mówiąc najprościej, ich rola polega na obrocie naszymi pieniędzmi, które zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel.


Rolą funduszu inwestycyjnego jest operowanie naszymi pieniędzmi - kupowanie akcji i obligacji, by następnie sprzedać je z zyskiem. Zarabiamy na tym nie tylko my, ale również firma, która zarządza funduszem. Niemniej, zyskać można znacznie więcej niż w przypadku lokat czy kont oszczędnościowych. Warto jednak mieć świadomość, że inwestycje w fundusze wiążą się z ryzykiem utraty kapitału. 


Obligacje - bezpieczna opcja


Obligacje to nic innego jak papiery wartościowe emitowane przez nasze państwo, ale również przez banki czy przedsiębiorstwa. Mają charakter wierzytelności, co oznacza, że podmiot, który je wyemitował musi odkupić je w określonym czasie po uzgodnionej wcześniej cenie. Zawsze może jednak zdarzyć się, że podmiot, które je wyemitował nie będzie w stanie jej wykupić.


Nieruchomości - gdy mamy duży kapitał


Mówiąc o inwestowaniu warto wspomnieć o tym, że nie musimy wcale przeznaczać swoich pieniędzy wyłącznie na instrumenty finansowe. Od wielu lat spora część osób posiadających duży kapitał decyduje się bowiem na inwestycje w nieruchomości. Jest to uzasadnione posunięcie, ponieważ ceny mieszkań w większości miast systematycznie rosną. Zatem zakupiony budynek lub mieszkanie możemy sprzedać z zyskiem. Możemy również na bieżąco odzyskiwać zainwestowane pieniądze wynajmując daną nieruchomość.


Podsumowując, w dzisiejszych czasach osoby, które chcą zainwestować swój majątek i oszczędności mają sporo możliwości wyboru, niezależnie od tego, czy chcą inwestować zachowawczo, czy też akceptują wyższe ryzyko strat. Mimo wszystko warto nie działać pochopnie i skonsultować się z dobrym Ekspertem finansowym, który podpowie nam najlepsze w naszej sytuacji rozwiązania.

Każdy, kto posiada własne oszczędności chce je pomnażać. To całkowicie zrozumiałe. Z tego powodu wiele osób poszukuje sposobów inwestowania. Wśród tych, które cieszą się sporą popularnością wymienić możemy między innymi obligacje korporacyjne. Zysk jaki dają jest bowiem większy, niż w przypadku obligacji państwowych. 

  

Obligacje korporacyjne to nic innego jak papiery dłużne, które emitowane są nie przez państwo, ale przez prywatne spółki czy przedsiębiorstwa państwowe. Decydując się na ich emisję firmy mogą bowiem pozyskać stosunkowo niewielkim kosztem pieniądze na dalszy rozwój czy realizację zamierzonych celów. Dla osób, które są ich nabywcami, papiery te są zaś sposobem na inwestycję, która przynosi lepsze zyski, niż np. lokata. Po określonym terminie spółki odkupują bowiem od nabywców obligacje z należnym procentem.