×
  Wybierz rok

  02.2018
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Projekt zmian Statutu Spółki

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Projekt zmian Statutu Spółki

  • Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  • Projekt Uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

   22.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Projekt Uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

  • Życiorys Kandydata do Rady Nadzorczej

   22.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Życiorys Kandydata do Rady Nadzorczej

  • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

   01.02.2018

   pobierz

   pobierz

   Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

  • Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

   05.01.2018

   pobierz

   pobierz

   Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

  • Tekst jednolity Statutu Open Finance SA

   01.02.2018

   pobierz

   pobierz

   Tekst jednolity Statutu Open Finance SA