Wybierz rok

11.2020
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 • Treść podjętych uchwał przez NWZ Open Finance S.A. w dniu 04.11.2020 r.

  04.11.2020

  pobierz

  pobierz

  Treść podjętych uchwał przez NWZ Open Finance S.A. w dniu 04.11.2020 r.

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

 • Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S

 • Obowiązek informacyjny - akcjonariusze

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Obowiązek informacyjny - akcjonariusze

 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance S.A.

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance S.A.

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  09.10.2020

  pobierz

  pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

08.2020
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 • Treść Podjętych Uchwał Przez NWZA w Dniu 24.08.2020 r.

  24.08.2020

  pobierz

  pobierz

  Treść Podjętych Uchwał Przez NWZA w Dniu 24.08.2020 r.

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

 • wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

 • wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Projekty Uchwał

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Projekty Uchwał

 • Polityka wynagrodzeń

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Polityka wynagrodzeń

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance S.A.

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance S.A.

 • Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

  28.07.2020

  pobierz

  pobierz

  Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

06.2020
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 • TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R

  30.06.2020

  pobierz

  pobierz

  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R

 • Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

  04.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

 • Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Projekty Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Projekty Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Obowiązek informacyjny - akcjonariusze

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Obowiązek informacyjny - akcjonariusze

 • Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

 • 4 Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance S.A.

  03.06.2020

  pobierz

  pobierz

  4 Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance S.A.