×

  Akcjonariat

  Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym

  Getin Noble Bank S.A.

  22909818

  42,15%

  Idea Money S.A.

  7996606

  14,71%

  AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

  4800000

  8,83%

  METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny (d. AMPLICO OFE)

  3500000

  6,44%

  Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytlany (d. ING OFE)

  2700000

  4,97%

  Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

  1880770

  3,46%

  Pozostali

  10569469

  19,44%

  Stan na dzień 27.04.2017 r.