×

  Akcjonariat

  Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym

  Getin Noble Bank S.A.

  5317601

  42,91%

  Idea Money S.A.

  2195974

  17,72%

  Pozostali Akcjonariusze

  4879202

  39,37%

  .

  Liczba akcji Emitenta

  Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12 392 777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12 392 777.