×

  Akcjonariat

  Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym

  Getin Noble Bank S.A.

  31905600

  42,91%

  Idea Money S.A.

  13175847

  17,72%

  AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

  4800000

  6,46%

  Pozostali Akcjonariusze

  24475216

  32,91%

  .

  Liczba akcji Emitenta

  Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 74.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 74.356.663